Objednávka online

Při větším objemu odpadu vám rádi zpracujeme kalkulaci s množstevní slevou do 24 hod.

Kalkulace do 24h

Co je kontejner?

9.2.2012

Kontejner je standardizovaná přepravní jednotka, která se používá v intermodální dopravě, především s...

...využitím lodní, železniční a silniční dopravy.

Jedná se o velkou, pevnou a uzavřenou přepravku technicky uzpůsobenou ke stohování do několika vrstev nad sebou. (zdroj: Wikipedia).

Velkoobjemový kontejner je nádoba na transport stavební suti, stavebních materiálů i recyklačních odpadů, například šrotu. (zdroj: Wikipedia).

Základní druhy velkoobjemových kontejnerů

 
  • KONTEJNERY pro jednoramenné hákové nosiče. Vana KONTEJNERU je přizpůsobena pro nakládání jednoramenným hákovým mechanismem montovaným na univerzálním podvozku nákladního automobilu. Hákový mechanismus KONTEJNER nakloní (nadzdvihne na jedné straně) a táhne přes kladky umístěné na podvozku. Vzdálenější konec KONTEJNERU se při nakládání i skládání odvaluje po vozovce po válcích, které jsou součástí kontejneru.
  • KONTEJNERY pro dvouramenné řetězové nosiče. Na podvozku nákladního automobilu je namontován dvouramenný mechanismus se závěsnými řetězy. Na vozidle ani na KONTEJNERU nejsou žádné válce ani kladky. Řetězy se upevní na čepy na čtyřech místech KONTEJNERU a nakládací mechanismus zvedne KONTEJNER do výšky a uloží na plochu vozidla. KONTEJNER se nenaklání, visí ve stále stejné poloze.
 

Používání kontejnerů

Velkoobjemové kontejnery nahrazují valníkové a sklápěčkové nákladní automobily. Automobil nemusí být přítomen po dobu nakládání materiálu. To se využívá především při stavebních pracech a odvozu velkoobjemového odpadu. Dopravce přistaví kontejner k naložení a automobil odjede pro další kontejner. Jeden automobil by měl obsloužit asi tři kontejnery. Významnou výhodou také je, že kontejnery je možné plnit ručně, bez použití techniky. Při složení na vozovku je podlaha kontejneru jen asi 20cm na úrovní vozovky. Je tedy možné plnit kontejner sutí naváženou třeba kolečkem nebo odpadem doneseným v ruce (nábytek, větve). U kontejnerů pro dvouramenné řetězové nosiče se využívá jejich vysoké nosnosti. Jedním z využití je také odvoz odpadu z kovovýroby. Kovové třísky, případně ostřižky plechů vznikají v kovovýrobě plynule, během celé pracovní směny. Pokud není výrobna vybavena pro jejich zhutňování briketováním, je s výhodou možné sypat odpad do velkoobjemového kontejneru. Po jeho naplnění se odpad odveze ke zpracovateli odpadu. Nakládání kovových třísek může být jak dopravníkem, tak ručními vozíky z nakládací rampy, která má povrch v úrovni bočnic kontejneru. Vozidla, užívaná jako nosiče kontejnerůmohou být vybavena také hydraulicku rukou. Pokud je hydraulická ruka zakončena hákem, může sloužit ke zdvihání nádob na tříděný odpad. Hydraulická ruka zakončená drapákem může sloužit k nakládání kovového šrotu. (zdroj: Wikipedia)

Při větším objemu odpadu vám rádi zpracujeme kalkulaci s množstevní slevou do 24 hod.

Chci odeslat poptávku