Objednávka online

Při větším objemu odpadu vám rádi zpracujeme kalkulaci s množstevní slevou do 24 hod.

Kalkulace do 24h

Přeplněné skládky

5.10.2011

Obří skládka v Ďáblicích patří k největším v zemi.

S novým územním plánem hlavního města se zřejmě rozroste o dalších devět hektarů.

Na další odpadky Pražanů na ní totiž už chybí místo.

A není divu: Češi stále vozí na skládky většinu svých odpadků, které v domácnostech vyprodukují.

Každý Čech vyprodukuje v průměru asi 420 kilogramů odpadků za rok a většina ho končí na skládkách.

V porovnání s jinými zeměmi Evropské unie si tak vedou dobře - v Irsku nebo Dánsku je množství odpadků z domácností téměř dvakrát vyšší. Mnohem více odpadů produkují třeba i Švédi, Němci nebo Francouzi. Dokládá to zpráva o životním prostředí za rok 2008, kterou předložil vládě ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Horší hodnocení si Češi vyslouží v tom, jakým způsobem s komunálním odpadem nakládají. Téměř osmdesát procent, zhruba 3,5 milionu tun ročně, totiž zamíří na skládku. Evropská unie a její směrnice přitom hodnotí skládkování jako nejhorší možný způsob, jak s odpadem nakládat. "Vůbec nejlepší možností je opakované použití. Kromě toho ale existují ke skládkování i další dvě alternativy - může to být recyklace nebo výroba energie spalováním odpadu," vysvětluje poradce ministra Daniel Vondrouš.

Ve zprávě ministerstva nejsou jen negativní závěry. Vyplývá z ní také, že Češi se naučili třídit obaly z výrobků. Za posledních deset let se množství vytřízeného odpadu zvýšilo devětadvacetkrát - jeden Čech tak v roce 2008 vytřídil zhruba 53 kilogramů odpadu. Hodně Češi třídí třeba plasty nebo sklo. Za poslední roky přibyly ve městech tisíce kontejnerů a mají je i ta nejmenší městečka. "My je máme u autobusové zastávky nedaleko od městského úřadu," říká Antonín Čouka, starosta Přebuzi v Karlovarském kraji, ve které žije zhruba devadesát obyvatel, a je tak nejmenším městem v Česku.

V třídění některých druhů odpadů ale mají Češi stále co zlepšovat. "Víc bychom mohli třídit například papír. A některé druhy odpadů netřídíme téměř vůbec - například bioodpad. Ten přitom tvoří až polovinu komunálního odpadu," říká Vondrouš.

A právě využití bioodpadu patří mezi ty nejsnazší možnosti - lidé si ho mohou sami doma zkompostovat nebo vyhodit do určených popelnic a města je potom vyvezou do speciálních kompostáren. "Tak to však funguje zatím jen v několika málo obcích. Postupně se to ale zlepšuje," reaguje Vondrouš.

Podle zprávy ministerstva jsou na tom Češi dobře i s celkovou produkcí odpadu, do kterého se započítává kromě toho z domácností i průmyslový odpad. Češi ho vyprodukovali minulý rok o 14 procent méně než v roce 2002. A jsou tak se svými 2,4 tuny na jednoho obyvatele pátí v pořadí mezi zeměmi EU s nejnižším množstvím odpadků. Nejhůř vychází ze statistky Bulharsko, které ročně vyprodukuje až 32 tun odpadků na jednoho svého obyvatele.

Při větším objemu odpadu vám rádi zpracujeme kalkulaci s množstevní slevou do 24 hod.

Chci odeslat poptávku