Objednávka online

Při větším objemu odpadu vám rádi zpracujeme kalkulaci s množstevní slevou do 24 hod.

Kalkulace do 24h

Dělení a typy odpadů

7.7.2014

Odpady dělíme na využitelné, objemné, nebezpečné a ostatní...

Využitelné odpady

– jedná se o odpady, které je možné dále zpracovat (recyklovat):

  • papír, plasty, sklo - pro ukládání těchto odpadů jsou rozmístěny barevné kontejnery.
  • kovy, kompostovatelné odpady.

Objemné odpady

– sem patří odpady, které se nevejdou do popelnic a kontejnerů:

  • starý nábytek (skříně, křesla, židle, pohovky, postele, matrace), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, kuchyňské linky, kočárky, nefunkční sporáky, pračky, pneumatiky atd.

Nebezpečné odpady

– tyto odpady mohou svými nebezpečnými vlastnostmi ohrozit životní prostředí a zdraví lidí, proto se nesmí vyhazovat do popelnic a kontejnerů:

  • zářivky, výbojky, akumulátory, baterie a monočlánky, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů, přípravky na ochranu rostlin, znečištěné textilie, znečištěné nádoby a obaly od barev, ředidel, olejů a čistících prostředků atd.
  • tyto odpady lze ukládat do haly ke sběru odpadů nebo využít vyhlášených mobilních svozů nebezpečných odpadů.
  • léky, které nebyly spotřebovány nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby je třeba odevzdat v lékárnách.
  • baterie a monočlánky - lze odložit v elektroprodejnách.

Ostatní odpady

– to jsou odpady, které zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít:

  • znečištěné a mastné obaly od potravin, voskový papír, textil, porcelán, žárovky, popel a dále odpad z kuchyně včetně zbytků jídla (pokud není kompostován) atd.
  • jde o jediný druh odpadů, který patří do popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad.

Při větším objemu odpadu vám rádi zpracujeme kalkulaci s množstevní slevou do 24 hod.

Chci odeslat poptávku