Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Potřebujete kontejner? Poradíme Vám, co a jak (II.)

Pokud se v nejbližší době chystáte stěhovat, případně budete stavět či rekonstruovat, možná přemýšlíte o tom, jak to udělat se sutí a již nepotřebnými věcmi, to znamená s odpadem. Je-li jej větší množství, může totiž nastat problém. V takovém případě je zkrátka nutné pronajmout si od specializované firmy kontejner…

Zodpovědnost za správnou likvidaci odpadu

V nedávné době jsme Vám přinesli článek o pronájmu kontejnerů a dnes se jej pokusíme doplnit o další informace, protože těch není nikdy dost. Co jsme např. minule neuvedli, je skutečnost, zda je za správnou likvidaci odpadu zodpovědný zákazník, anebo firma, jež kontejner přistaví a odveze. V tomto přebírá zodpovědnost firma, takže můžete být klidní. Z Vaší strany je ovšem nutné ještě před tím učinit některé kroky. Pokud si necháte přistavit kontejner na svůj pozemek, nic dalšího řešit nemusíte, jenže týká-li se to veřejného prostranství, budete potřebovat náležitá povolení…

Jak si domluvit zábor části ulice v Praze?

Zábor veřejného prostranství samozřejmě nemůže probíhat svévolně, a je nutné splnit určité požadavky, aby vše proběhlo tak, jak má. Konkrétní nároky se sice mohou v některých ohledech u jednotlivých obcí lišit, nicméně by se nemělo jednat o výrazné rozdíly. Pro příklad si tedy řekněme, jak si domluvit zábor části ulice v Praze.

  • V první řadě musíte zábor ohlásit na příslušném odboru městské části Prahy a uhradit poplatek, to vše dle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
  • Nezáleží ovšem jen na povolení obce, ale mnohdy i na majiteli pozemku. V Praze se v rámci veřejného prostranství bude asi nejčastěji jednat o chodník či silnici. V takovém případě je nutné kontaktovat rovněž Technickou správu komunikací.
  • Měli byste si také zajistit zábor dostatečně velkého prostoru, a to s ohledem na velikost kontejneru.
  • Předem si dobře promyslete i časové rozvržení doby prací.

Nezapomínejte ani na ostatní obyvatele domu

Jedná-li se o práce v rodinném domě, žádné problémy nehrozí. Pokud se ovšem tyto práce týkají nemovitosti, ve které žijí další lidé, je třeba pamatovat i na co nejmenší obtěžování a omezování. To je spojeno s otázkou, jak do kontejneru přepravovat suť či odpad. Zejména ve vyšších patrech budete muset zajistit, aby vyvážení odpadu a suti výrazně nenarušovalo život v domě. V každém případě Vám doporučujeme upozornit ostatní obyvatele domu na zahájení prací s dostatečným předstihem a po jejich ukončení uvést dům i ulici do původního stavu.

Štítky: ,
Publikováno 30. 10. 14 v kategorii Kontejnery |

Starší příspěvky:
Nakládání s odpady. Co říká legislativa?

Že je třeba náležitě zacházet s odpady, snad zdůrazňovat nemusíme. Tato činnost je totiž základem čistoty obcí a přírody, to znamená...

Jak správně třídit plasty?

Plastové výrobky jsou v dnešním světě všudypřítomné, což není bez následků. Jejich spotřeba je totiž aktuálně skutečně enormní. Podívejme se tedy...

Co se skrývá pod hromadou hlíny? Unikátní projekt Sluňákov, který stojí za vidění!

Sedm kilometrů severně od Olomouce najdete Horku nad Moravou, která je bránou do CHKO Litovelské Pomoraví. Tato obec se zhruba 2000 obyvateli...

Likvidace suti – tipy a rady

Při demolicích, zemních pracích, výstavbách či rekonstrukcích vzniká velké množství zbytkového materiálu, pro který jen velmi obtížně naleznete jakékoli uplatnění....

Potřebujete kontejner? Poradíme Vám, co a jak

Jednou za čas mohou nastat situace, při nichž se budete muset zbavit většího množství odpadu. Jde např. o stavby, rekonstrukce,...

Zavřít