Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Autodíly: Jak na zpětný odběr odpadu?

Když doslouží automobil, neznamená to, že součástky z něho už není možné opětovně využít. Právě naopak. Způsob nakládání s autovraky se řídí legislativou a předpisy. Mnoho autodílů je přitom možné po ekologické likvidaci vozu opětovně využít. Jak na to?

Zpracování autovraků a legislativa

Způsob nakládání s autovraky a postup při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel upravuje zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákon č.185/2001 Sb., o odpadech. Správné nakládání s vozidly s ukončenou životností by mělo přispět k minimalizování negativního vlivu na životní prostředí a ochraně, zachování a zlepšení kvality životního prostředí a k úsporám energie.

Aby provozovna mohla vykupovat a zpracovávat autovraky a následně je recyklovat na jednotlivé autodílny, musí mít příslušné oprávnění a být vybavena speciálními zařízeními i pomůckami, které ekologickou likvidaci umožní. Nutné je totiž zabezpečit odstranění všech nebezpečných kapalin, například olejů, které při likvidaci automobilu vznikají.

Dotace na ekologické zpracování autovraků

Ministerstvo životního prostředí, které má nakládání s odpady v kompetenci, nedávno oznámilo, že připravilo 60 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště.

Příspěvek bude možné získat i zpětně za ekologicky zpracované autovraky v tomto roce. Nově otevřená výzva z Národního programu Životního prostředí se zaměří na podporu rozvoje systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení. Podle ministerstva životního prostředí je možné počítat i s podporou na každý ekologicky zpracovaný autovrak, pokud bude zlikvidován podle podmínek výzvy.

Získat co nejvíce autodílů

Ekologické rozebrání a zpracování jednotlivých částí autovraků je podle ministerstva životního prostředí důležité, protože Česká republika musí plnit stanovené evropské cíle pro materiálové a opětovné využití autovraků.

Program na ekologické zpracování autovraků není žádnou novinkou a běží už sedmým rokem. Cílem letošní výzvy je, aby zpracovatelé autovraků začali vysloužilé automobily likvidovat podle nových pravidel co nejdříve. Důraz je kladen především na to, aby bylo z autovraků zpracováno co nejvíce materiálu a využilo se co nejvíce autodílů.

 

Štítky: ,
Publikováno 09. 05. 16 v kategorii Likvidace |

Starší příspěvky:
5 způsobů, jak může každý přispět k ochraně životního prostředí

Pro to, aby se nám lépe dýchalo a žilo, můžeme udělat hodně. Ochrana životního prostředí není záležitostí legislativy a nařízení,...

Jarní úklid se neobejde bez kontejnerů

Člověk někdy žasne, kolik toho dokáže nashromáždit. Půda, garáž, sklep i stodola překypují věcmi, ve kterých se už ani nemůžete...

Malešické spalovně odpadů dominuje jeden z největších komínů v ČR

Malešickou spalovnu odpadů v Praze nejde jen tak přehlédnout. Stavbě dominuje jeden z nejvyšších komínů v České republice, který se vztyčuje do výšky téměř...

Zbavte se dřevěného odpadu levně a elegantně

S nastupujícím jarem se pouštíme do prací, které přes zimu spaly. Třeba do rekonstrukcí domů a bytů, jimž předchází vybourání starých...

Co znamená značka “Zelený bod” od EKO-KOM?

Třídění odpadu doprovázejí různé značky, loga a ikony na obalech. Jednou ze značek je i Zelený bod, který spotřebitele informuje...

Zavřít