Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Jak se likviduje zemědělský odpad?

Zemědělská výroba dříve bývala téměř bezodpadová. Rostlinné zbytky i hnůj se využívaly jako přírodní hnojivo. Vše bylo založeno na uzavřeném koloběhu: půda – krmivo – zvíře – hnůj – půda. Dnes při zemědělské výrobě vzniká bioodpad, který není navracen zpátky do půdy, ale může být zužitkován například v bioplynových stanicích, případně na kompostech.

Chlévský hnůj

zdroj obrázku: hobby.instory.cz

Ačkoli se běžný chlévský hnůj vrací alespoň v některých oblastech na pole, aby půdu obohatil o živiny, neplatí to vždy a všude. Na exkrementy z velkochovů bývá často pohlíženo jako na odpady, které se mohou využít i jinak, než je zaorat do půdy.  Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti a rybolovu jsou rozdělené na následující kategorie:

020101  Kaly z praní a čištění
020102  Odpad z živočišných tkání
020103  Odpad z rostlinných tkání
020104  Odpadní plasty (kromě obalů)
020106  Zvířecí trus, moč a hnůj, kapalné odpady sbírané odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
020107  Odpad z lesnictví
020108  Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
020109  Agrochemické odpady neuvedené pod kódem 020108
020110  Odpadní kovy
020199  Odpady jinak blíže neurčené

Hnojiště a kompostovině

Odpady ze zemědělské výroby, jako je hnůj nebo rostlinné zbytky, mohou být skladovány na hnojištích, kompostovištích a ve sběrných jímkách (močůvka). Hnojiště a kompostoviště musí být stavěny jako nepropustné. Do kompostu lze ukládat různé rostlinné odpady (sláma, seno, zbytky rostliny). Kompost i hnůj slouží k opětovnému obohacení půdy živinami.

Bioplynové stanice: Energie z exkrementů

Při rozkladu exkrementů zvířat i dalších organických odpadů ze zemědělství vzniká bioplyn, který obsahuje kolem 60 až 70 procent metanu. Bioplyn je možné využít k vytápění i výrobě elektrické energie (v některých případech i současně, tzv. kogenerace).

Na stlačený bioplyn zase mohou jezdit motorová vozidla. Zajímavým řešením zužitkování odpadu ze zemědělství je tzv. trigenerace. V tomto případě je vyráběna nejen elektřina a teplo, ale část vyrobeného tepla se zužitkovává přímo v bioplynové stanici a slouží k ohřevu fermentorů, kde probíhají rozkladné biochemické procesy.

Publikováno 10. 10. 16 v kategorii Likvidace |

Starší příspěvky:
Německo a Rakousko jsou velmoci v třídění odpadu

Zatímco u nás se podle statistik vytřídí přes 20 procent komunálního odpadu, v sousedním Německu a Rakousku je to přes 50...

4 způsoby likvidace odpadu: Který se zamlouvá vám?

Popelářská auta denně svezou tuny komunálního odpadu. K tomu se přidávají plasty, papír nebo sklo z kontejnerů na tříděný odpad. Co se...

Velké řetězové/vanové kontejnery. Terénní a stavební práce v centru Prahy

Ani historickému centru Prahy se nevyhnou stavební práce, které vyžadují odvoz suti a odpadu nebo dovoz sypkých stavebních materiálu. Dopravit...

Turbokontejnery SIEGL: Po Praze do 60 minut

Při stavbě nebo rekonstrukci často nastávají okamžiky, kdy je třeba zareagovat co nejdříve. Potřebujete rychle odvézt suť nebo jiný odpad?...

Inspirace: 8 příležitostí, jak po sobě zanechat méně odpadu

Všimli jste si někdy, kolik odpadu se za den nahromadí v koši? Často jsou to úplné zbytečnosti. Spoustu mikrotenových sáčků, plastových...

Zavřít