Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Jak zacházet se zdravotnickým odpadem

Zdravotnický odpad představuje možné zdravotní riziko. Naučte se s ním zacházet. Co všechno lze považovat za zdravotnický odpad? Jak ho skladovat a likvidovat? Zodpovíme vám všechny otázky.

Co je zdravotnický odpad?

Zdravotnický odpad vzniká při operacích nebo ošetřování pacientů v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních, ale také v protidrogových centrech a v kosmetických a tetovacích salonech. Je tedy potenciálně infekční, a tak s ním také musíte nakládat.

Při odstraňování zdravotnického odpadu vždy dbejte na dodržování bezpečnosti a hygieny práce. Nezapomínejte, že manipulujete s nebezpečným materiálem, který může obsahovat infekční zárodky, toxické chemické látky, radioaktivní látky nebo ostré předměty. Tento odpad představuje eventuální zdravotní hrozbu pro vás, ostatní zdravotnický personál, pacienty a v krajních případech i pro veřejné zdraví.

Dodržujte zásady bezpečnosti a hygieny práce

 • dodržujte vypracované postupy pro bezpečnost práce od vzniku odpadu až po jeho bezpečné odstranění
 • ihned odstraňujte veškeré kontaminované pracovní oděvy
 • pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci odpadu používejte plastové pytle nebo pevné nádoby
 • dodržujte stanovené postupy dekontaminace a dezinfekce

Jak se zdravotnickým odpadem nakládat

 • odpad odkládejte do plastových pytlů nebo do oddělených krytých nádob a denně odstraňujte
 • v létě musí být odpad odstraněn do 48 hodin, v zimě do 72 hodin od shromáždění. Teplota při skladování anatomického a infekčního odpadu nesmí překročit teplotu 3 – 8 °C.
 • biologický odpad, jako jsou například části orgánů, různé sekrety a amputované části končetin, považujte automaticky za nebezpečný a také ho tak ukládejte

V čem zdravotnický odpad skladovat

Zdravotnický odpad skladujte podle jeho povahy buď v plastových pytlích, nebo v pevných nádobách (kontejnerech). Ty se označují jako shromažďovací prostředky. Plastové pytle musí být odolné vůči protržení a vyrobeny z materiálů s minimální sílou 0,2 mm. Pro ukládání ostrých předmětu (jehly, skalpely, rozbité ampule a zkumavky atp.) jsou určeny pevné, nepropustné a uzavíratelné nádoby.

Každý shromažďovací prostředek je nutné označit, především druhem odpadu, místem, datem a hodinou vzniku, katalogovým číslem odpadu a barevným odlišením shromažďovacího prostředku.

Doporučené barevné značení shromažďovacích prostředků:

 • žlutá – infekční odpady
 • červená – odpady ke spálení
 • černá – patologicko-anatomické odpady
 • modrá – ostatní odpady
 • zelená – odpady k dekontaminaci
 • transparentní – komunální odpady

Jak se zdravotnického odpadu zbavit

O odstranění zdravotnického odpadů se postará firma, která vám na něj také dodá pytle a kontejnery. Odpovědná osoba si odpad převezme a odveze jej k okamžitému spálení do spalovny.

Štítky:
Publikováno 11. 03. 15 v kategorii Likvidace |

Starší příspěvky:
Neplaťte recyklační poplatky zbytečně

S nákupem nového elektrospotřebiče souvisí povinnost zaplatit recyklační poplatek. Kde a jakou formou ho zaplatíte? Komu máte odevzdat vysloužilé zařízení? A...

Pokuty za odpad mohou být obrovské!

Nakládat legálně s odpady je třeba z různých důvodů. V opačném případě totiž není tak složité dostat se do křížku s legislativou, po čemž...

Podrobnosti o recyklačních značkách

Recyklační značky jsou dnes natolik všudypřítomné, že už většina lidí ví, nebo alespoň částečně tuší k čemu se vztahují. Proto se...

Jak probíhá recyklace pneumatik?

Potřebujete na svém automobilu vyměnit pneumatiky? Řešíte, jakou značku si pořídit? To může být problém. Měli byste ovšem také vědět,...

Recenze mobilní aplikace TrashOut

Černé skládky jsou celosvětovým problémem již řadu let. V posledních letech se s ním však daří čím dál lépe bojovat....

Zavřít