Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Plán odpadového hospodářství ČR: Co to je a jak ho plníme?

Odpady jsou neodmyslitelně spojené s činností lidí. Domácnosti i firmy produkují běžný komunální odpad. Zbytky vznikají i při průmyslové a stavební činnosti, odpady produkuje doprava i zemědělství. Velkou otázkou je, jak s odpady rozumně a ekologicky nakládat. Pomoci má plán odpadového hospodářství ČR. Co v něm stojí? A daří se nám ho plnit?

Každý den končí v odpadkových koších nebo v popelnicích papír, plasty, různé obaly nebo zbytky. Ve sběrných dvorech se hromadí nebezpečný odpad nebo naopak cenné suroviny, které lze ještě opětovně zpracovat. Do otázky odpadového hospodářství zasahuje stát, který stanovil plán, jak s odpadem nakládat.

Velký objem odpadu může představovat riziko pro životní prostředí. Proto je nezbytná regulace ze strany státu. Základní pravidla pro nakládání s odpady stanovuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Cíle pro nakládání s odpady a opatření, která mají vést k jejich dosažení, obsahuje Plán odpadového hospodářství České republiky, který byl stanovený pro období 2015 až 2024.

Strategické cíle odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství ČR stanovil několik strategických cílů. Patří mezi ně:

  • Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
  • Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů na lidské zdraví a životní prostředí.
  • Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
  • Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.

Jak naložit s odpady, je i na krajích

Strategický dokument Plán odpadového hospodářství ČR nabyl účinnosti v lednu roku 2015 a je určujícím dokumentem pro tvorbu plánů odpadového hospodářství jednotlivých krajů. Na všech krajských vládách nyní je, aby do nejpozději do 30. června 2016 zpracovaly své plány odpadového hospodářství. Stále je proto brzy na hodnocení plnění cílů stanovených v tomto dokumentu.

Jak jsme na tom se tříděním odpadů

Samozřejmě, že i v předchozích letech byl kladen důraz na ekologické nakládání s odpady. Roční produkce odpadů v ČR mezi lety 2009 a 2014 kolísala mezi 30 až 32 miliony tun. Výrazně se ale změnilo opětovné využití odpadů. Zatímco v roce 2009 bylo využito 74,5 procent odpadu, v roce 2014 to bylo už 83 procent odpadu.

Štítky:
Publikováno 30. 05. 16 v kategorii Likvidace |

Starší příspěvky:
Obaly: Jak na zpětný odběr odpadu?

Bez obalů se dnes neobejde žádný výrobce nebo prodejce. Ochraňují výrobek a zajišťují jeho kvalitu až do chvíle, než se...

Elektro: Jak na zpětný odběr odpadu?

Vyhodit vysloužilé elektrozařízení jen tak do směsného odpadu je neekologické a nehospodárné. Z hlediska životního prostředí je zpracování elektrického a elektronického...

Autodíly: Jak na zpětný odběr odpadu?

Když doslouží automobil, neznamená to, že součástky z něho už není možné opětovně využít. Právě naopak. Způsob nakládání s autovraky se řídí...

5 způsobů, jak může každý přispět k ochraně životního prostředí

Pro to, aby se nám lépe dýchalo a žilo, můžeme udělat hodně. Ochrana životního prostředí není záležitostí legislativy a nařízení,...

Jarní úklid se neobejde bez kontejnerů

Člověk někdy žasne, kolik toho dokáže nashromáždit. Půda, garáž, sklep i stodola překypují věcmi, ve kterých se už ani nemůžete...

Zavřít