Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Lidé pálí odpadky. Jaké sankce jim za to hrozí?

S nástupem chladných dnů se v mnoha domácnostech rozehřejí krbová kamna, krby nebo kotle na tuhá paliva. Občas ale z některých komínů vychází štiplavý a dusivý kouř, protože některé domácnosti šetří a spalují odpadky. Za takový počin ale hrozí pokuty. Jak vysoké sankce vám hrozí? A jak je to s kontrolou topenišť ze strany úřadů?

Lidé pálí odpadky: Jaké sankce jim za to hrozí?

zdroj obrázku: vitejtenazemi.cz

Spalování PET láhví, starých pneumatik, polystyrenu nebo chemicky ošetřeného dřeva bohužel stále není ojedinělé a podle Zprávy o stavu životního prostředí se domácnosti na znečišťování ovzduší podílejí nemalým dílem. Spalování odpadu v lokálních topeništích, například kamnech, je díky nízkým teplotám nedokonalé. Proto vzniká celá řada jedovatých a karcinogenních látek. Ty jsou vypouštěné do ovzduší.

Zákon číslo 185/2001 Sb., o odpadech sice pamatuje na spalování odpadu jako jedné z možnosti jeho likvidací, ale jasně říká, že odpad není možné používat jako palivo v domácnostech a současně zakazuje spalování jakýchkoli látek, které nejsou palivy určenými výrobci těchto spalovacích zařízení (například dřeva v případě krbových kamen).

Pokuta za pálení odpadu až 30 tisíc korun

Pokud domácnost nebo firma zákon poruší, je možné uložit pokutu (v případě domácností je řešeno jako přestupek, v případě podnikatele jako správní delikt). Zakročit proti domácnostem, které spalují odpad, mohou městské nebo obecní úřady.

V některých obcích už platí přísné vyhlášky, které si mohou došlápnout na domácnosti, jež odpadem vytápí. Kontroly domácností potom může provádět například stavební úřad společně s odborem životního prostředí nebo hasiči.

Zákaz spalování odpadů je proto stále v kompetenci obce, která může vydat obecně závaznou vyhlášku. Tam, kde už vyhlášky platí, může hříšník spalující odpad v kotli dostat následující pokutu:

  • Fyzická osoba (domácnost) – pokutu může uložit obecní úřad nebo přestupková komise. Výše pokuty je do 30 tisíc korun. Pokud máte ve svém okolí majitele domu, který spaluje odpad, můžete úřadu zaslat tzv. oznámení o přestupku.
  • Právnická osoba (například obchodní společnost) – firmě nebo podnikající fyzické osobě může obecní úřad uložit pokutu až do výše 200 tisíc korun.

Spalování listí a zbytků ze zahrady

Ve většině obcí je také zakázané pálit spadané listí nebo další zahradní odpad. Listí je vhodným materiálem na kompost. Můžete s ním také přikrýt záhony a zatížit ho slabou vrstvou zeminy. Hodí se také k přikrytí kořenů rostlin nebo stromů.

Štítky:
Publikováno 24. 08. 16 v kategorii Ničení přírody |

Starší příspěvky:
Podzim na zahradě: Co patří do kompostu a co do kontejneru?

S podzimem nastupují na zahradě nezbytné práce. Odstřihávají se odkvetlé květy, hrabe se listí, vyhazují se nahnilé plody. Součástí každé okrasné...

Zvířata zbožňují popelnice: Jak zabezpečit odpadky před nezvanou návštěvou?

Možná jste už také zahlédli u popelnic, jak před vámi rychle mizí hlodavec s dlouhým ocasem. Potkani nesnáší horko, proto se...

Skládky: Vše na jedné hromadě? Jak se rozděluje odpad při návozu na skládku?

Představujete si skládku odpadu jako jeden velký chaos odpadků, kde se mísí papír s kuchyňskými zbytky a zrezivělé konzervy s něčím, co...

Fotogalerie: Prohlédněte si vozový park SIEGL

Moderní a pravidelně obměňovaný vozový park je pro společnost SIEGL Petr s.r.o. klíčový. Firma pravidelně investuje do nových kontejnerů i...

Při čištění odpadních vod vznikají kaly. Co se s nimi děje dál?

Kaly jsou nevyhnutelným vedlejším produktem při čištění odpadních vod. Jak čištění vody probíhá? Proč a jak kaly vznikají? Co se...

Zavřít