Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Co je to odpadové hospodářství?

„Odpadové hospodářství“ – pojem, který většina z nás již někde slyšela či četla, nicméně vysvětlit jej umí jen málokdo. V dnešním článku se tedy zaměříme na jeho definici a přiblížíme si základy.

Stručná definice odpadového hospodářství

Co je to tedy vlastně odpadové hospodářství? Zjednodušeně řečeno se jedná o aktivitu, jež je zaměřena na předcházení vzniku odpadů, případně na nakládání s odpady. Spadá sem ovšem rovněž péče o místo, kde jsou takové odpady uloženy a v neposlední řadě také důkladná kontrola všech těchto činností. Možná vás překvapí, že v rámci České republiky je tato oblast součástí národního hospodářství teprve v posledních cca 25 letech! Před rokem 1989 totiž stát do této oblasti legislativně takřka nezasahoval, ovšem s výjimkou právní úpravy využívání druhotných surovin. Nutno dodat, že k další změně v odpadovém hospodářství došlo po vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004.

Doporučujeme: přečtěte si více o právní úpravě využívání odpadů v ČR v historických souvislostech.

Odpadové hospodářství a platná legislativa

Aktuálně v České republice upravuje zacházení s odpady zákon č. 185/2001 Sb., který se zaměřuje především na předcházení vzniku odpadů. To je totiž z hlediska stavu životního prostředí a čerpání neobnovitelných zdrojů klíčové. V současném světě ovšem k tvorbě odpadů tak jako tak dochází a docházet bude. Proto tento zákon dále stanovuje hierarchii nakládání s odpady a pochopitelně rovněž neopomíná prosazovat základní principy ochrany životního prostředí, stejně jako zdraví obyvatel ČR při nakládání s odpady.

Doporučujeme: zajímá vás aktuální platná legislativa odpadového hospodářství? V tom případě si prostudujte zákon č. 185/2001 Sb.

Co se u nás v odpadovém hospodářství změnilo po vstupu do EU?

Vstup České republiky do Evropské unie (1. května 2004) přinesl mnoho změn, z nichž některé nebyly právě kvitovány. V oblasti odpadového hospodářství nicméně došlo k poměrně výraznému posunu směrem kupředu. Jedním z klíčových bodů se kupříkladu stala státní podpora čistší produkce odpadů, což jistě není od věci. Samozřejmě, že právě požadavky Evropského společenství přinesly změny do výše zmíněného zákona o odpadech a dotkly se i dalších zákonů, které mají s odpadovým hospodářství něco společného.

Tip na závěr: podrobnější informace o odpadovém hospodářství naleznete přímo na webu Ministerstva životního prostředí.

Štítky:
Publikováno 20. 08. 15 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Jak postupovat při vyklízení bytu po zemřelém?

Smrt někoho blízkého je vždy tragickou událostí. V takovém případě je navíc nutné podniknout několik důležitých kroků, a to včetně vyklízení...

Báječné koupání? Pískovny a štěrkovny nabízejí ideální podmínky!

Možnost osvěžit se ve vodě existuje na mnoha rozličných místech. Někdo vyrazí na koupaliště, další k místnímu rybníku či řece....

Vermikompostéry – vytvořte si kompost v kuchyni!

V dřívějších dobách bylo kompostování omezeno především na rodinné domy se zahradou. To už ovšem nějaký čas neplatí. Aktuálně totiž můžete...

Seznamte se s domy z PET lahví

Některé materiály pro stavbu domů se používají tisíce let, další jsou poměrně nové. V současné době jsou navíc používány hmoty, které...

Kam s věcmi, které je nám líto vyhodit?

Recyklace jednotlivých druhů materiálů je velmi důležitá. Některé věci vám ovšem může být líto vyhodit a v takovém případě jistě přemýšlíte,...

Zavřít