Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Fenomén „vesmírný odpad“. O co se jedná?

Lidstvo se vydalo do vesmíru již před mnoha desítkami let a tento výkon lze nazvat triumfem vědy a touhy poznávat. Tato aktivita má nicméně také své stinné stránky. Jednu z nich představuje tzv. vesmírný odpad.

Co je vůbec vesmírný odpad?

Vesmír je neustále spojen s mnoha záhadami. Lidská zvídavost proto touží po jejich odhalení. S touto činností jsou ovšem spojena i některá negativa. Mezi ně patří i tvorba vesmírného odpadu, který v důsledku lidské činnosti krouží po oběžné dráze Země. A nejedná se přitom o problém, který by šlo jednoduše ignorovat. Množství smetí ve vesmíru neustále přibývá, a tím pádem se zvyšují i určitá rizika, která popíšeme níže. Nejprve se ale zaměřme na skutečnost, jaké materiály vlastně vesmírný odpad tvoří.

Jaký odpad aktuálně krouží kolem Země?

Stejně jako na Zemi zůstává po lidech ve vesmíru určité množství odpadu. Jenže ten tvoří na oběžné dráze zanedbatelnou součást výše popsaného problému. Jeho hlavní součástí jsou totiž obaly satelitů, vyhořelé části nosných raket anebo tisíce již nefunkčních družic. Ve skutečnosti jde ovšem vesměs o jejich části, jež vznikají při srážkách. V každém případě se celkově jedná o statisíce předmětů. Dokonce se odhaduje, že vesmírným odpadem je více než 95 % objektů kroužících kolem naší planety. S trochou škodolibosti by se tedy dalo napsat, že potenciální návštěvníci z vesmíru spatří již na oběžné dráze to, co je poté čeká na Zemi.

Doporučujeme: podívejte se na video, které ukazuje vesmírný odpad v pohybu.

Potenciální nebezpečí vesmírného odpadu

Již jsme naznačili, že smetí ve vesmíru je zdrojem určitých rizik. Tento odpad totiž krouží kolem Země stálou rychlostí téměř 28 000 km/h! Případné srážky s raketoplány, družicemi či Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS) tedy mohou být velice nebezpečné. Vesmírný opad navíc nepředstavuje ohrožení pouze pro objekty ve vesmíru, neboť jednou za čas dochází k tomu, že některé kusy spadnou na povrch Země. I pozemšťané jsou tedy vystaveni rizikům, jež mohou být s přibývajícím množstvím objektů stále vyšší.

Lze vůbec vesmírný odpad odstranit?

Řešením nastíněné problematiky se zabývá řada projektů, z nichž některé ovšem nakonec zůstaly pouze na „papíře“. Mluví se sice o použití údržbového plavidla, lapače odpadu či dokonce o uplatnění laserů, nicméně nakolik jsou tyto projekty reálné lze jen těžko odhadovat. Člověk si totiž aktuálně neumí příliš dobře poradit s odpady na Zemi a otázkou zůstává, nakolik je stejný problém schopen vyřešit i na její oběžné dráze. Doufejme však, že obě tato negativa moderní doby nakonec zvládne vyřešit.

Štítky: ,
Publikováno 15. 10. 15 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Jak bojovat proti založení černé skládky?

Odstranění černé skládky může být finančně náročné. Proto je vhodné jejímu vzniku předcházet. Je to však vůbec možné? A jak...

Přehled poplatků za komunální odpad

Výše poplatků za komunální odpad může být zdrojem určitých nejasností. Zajímá-li vás tedy, jak je to ve skutečnosti, všechny potřebné...

Jedna taška odpadu za rok? Žádný problém!

Produkce odpadu je v posledních letech ožehavým tématem, kterému je věnováno mnoho pozornosti. Ať už se ovšem snažíte jeho produkci snížit...

Písek a kamenivo na stavbě. Jaké druhy použít?

Při stavebních činnostech jsou potřeba nejrůznější materiály. Naprostým základem je ovšem písek a kamenivo, bez nichž to zkrátka a dobře...

Jak a čím se barví skleněné láhve?

Barevné sklo je něčím natolik samozřejmým, že se nad tímto faktorem vůbec nepozastavujeme. Nicméně položme si otázku, jak a čím...

Zavřít