Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Jak evidovat odpad?

Vedení evidence odpadů je zákonnou povinností každého původce odpadů, jakož i oprávněné osoby nakládající s odpady. Sháníte-li aktuálně podrobnosti právě o této problematice, povíme Vám, co je nutné si nastudovat.

Evidence odpadů dle zákona

V odpadovém hospodářství je evidence odpadů povinností, a to dle zákona č. 185/2001 Sb. (konkrétně jeho § 39 a § 40). Tento zákon stanovuje povinnost vést průběžně evidenci o odpadech a nakládání s nimi. Taková evidence se přitom vede za každou provozovnu a každý druh odpadu samostatně. Toliko ve zkratce první odstavec. To se přitom týká jak odpadů vlastních, tak převzatých, a vše tedy platí rovněž pro likvidaci autovraků apod.

Pokud s podobnou činností teprve začínáte, doporučujeme Vám si zároveň prostudovat vyhlášku č. 383/2001 Sb., ve které se mimo jiné dočtete podrobnosti k žádosti o souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru či výkupu odpadů, stejně jako k žádosti o souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

Účel, forma a obsah evidence odpadů

Evidenci odpadů Vám v žádném případě nedoporučujeme zanedbávat, a to hned z několika důvodů. Získáte tak totiž přehled o nakládání s odpady v provozovně či provozovnách, dále dokumentaci pro případnou návštěvu příslušných kontrolních orgánů a v neposlední řadě Vám bude sloužit i jako podklad pro pravidelná hlášení. Dodejme, že povinnost archivovat tuto evidenci je stanovena na dobu minimálně pěti let.

Na závěr našeho krátkého povídání se ještě zmiňme o tom, jak by vlastně mělo takové vedení vypadat. Žádná jednotná forma ani obsah nicméně nejsou předepsány. Samozřejmě, že evidence odpadů musí nezbytně obsahovat některé zákonem stanovené údaje. Vše podstatné se ostatně dočtete ve výše zmíněných zákonech a vyhláškách, a pokud se jimi budete řídit, neměli byste mít vůbec žádný problém.

Štítky: ,
Publikováno 26. 11. 14 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Jak třídit sklo – několik rad a tipů

Sklo patří v lidském světě k nejpoužívanějším materiálům. To mimo jiné znamená, že je třeba ho náležitě třídit, aby se nemusely vyrábět...

Černé skládky a jejich likvidace

Černé skládky jako nelegální úložiště odpadů sice již nejsou tak ožehavým problémem jako dříve, nicméně se s nimi lze stále setkat....

Igelitová, nikoli modrá planeta – aneb Igelit jako nenápadný zabiják

Když se řekne „igelitky“, mnoho lidí si ihned představí své pomocníky při nakupování, kteří sice nejsou z hlediska životního prostředí tak...

Pozůstalost

Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě nevymahatelných osobních práv a povinností. Ve vztahu k dědici se nazývá dědictvím a právo...

Potřebujete kontejner? Poradíme Vám, co a jak (II.)

Pokud se v nejbližší době chystáte stěhovat, případně budete stavět či rekonstruovat, možná přemýšlíte o tom, jak to udělat se sutí...

Zavřít