Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Jak postupovat při odstraňování azbestových stavebních odpadů?

Když se pustíte do rekonstrukce, bourání nebo přestavby, bez kontejnerů, které odvezou nepotřebný materiál, se neobejdete. Speciální pozornost věnujte azbestu, který je obsažený především ve střešních krytinách, ale i v dalších materiálech. Azbest je považovaný za nebezpečný a jeho likvidaci je nutné zajistit podle platné legislativy.

Azbest jako nebezpečný materiál

Azbestu se také říká osinek. Je to nehořlavý, pevný a odolný materiál. Právě díky těmto vlastnostem se dříve používal především pro výrobu střešních krytin. Bohužel má škodlivé účinky na lidské zdraví, především na dýchací orgány.

Azbestová vlákna se mohou při vdechnutí dostat do plicních sklípků, kde způsobí dráždivou reakci a při dlouhodobé práci s azbestem mohou vyvolat onemocnění plic, jako je azbestóza, hyalinóza nebo dokonce rakovina. Při nakládání s azbestem a při jeho likvidaci je proto nutné postupovat velmi obezřetně.

Kde se azbest vyskytuje?

S ohledem na své vlastnosti byl azbest používaný především ve stavebnictví. Proto se s ním lze setkat při rekonstrukcích nebo demolicích. Najdeme ho především v těchto materiálech:

  • Střešní krytiny, jako je Eternit nebo Beronit, vlnité střešní krytiny, některé hřebenáče, tvarovky nebo různé střešní prvky.
  • Izolační azbestové šňůry, izolační desky ID a IDK.
  • Netkané textilie NETAS.
  • Interiérové velkoplošné desky, jako je Dupronit A,B a C nebo Ezalit A, B a C.
  • Exteriérové a podstřešní desky značek Dekalit, Lignát, Cembalit, Cempoplat nebo Unicel.
  • Sendvičové desky s polystyrenem a desky Pyral, tepelně-izolační desky Izomín, Akumín a Calothermex
  • Asfaltové desky ASBIT a asfaltové pásy Aralebit, Bitagit, Cufolbit, Arabit-S, Plastbit
  • Nástřikové hmoty Pyrotherm.

Co s asbestovým odpadem?

S azbestem se setkáváme při rekonstrukcích nebo demolicích budov, bytů, bourání bytových jader apod. Odpady, které obsahují azbest, jsou na základě zákona č. 185/2001 Sb. označeny za nebezpečné a nelze je nijak materiálově vyžít nebo recyklovat.

Materiály s obsahem azbestu je třeba odstranit, a to za dodržení přísných podmínek, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí. Nejsnazší je nechat si při likvidaci azbestového odpadu přistavit kontejner specializované firmy, která likvidaci azbestu posléze zajistí dle platné legislativy.

Publikováno 15. 03. 17 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
20 zajímavých faktů o odpadu, které ještě neznáte

Zajímáte se o problematiku odpadu? Potom určitě znáte všechny základní poučky o tom, jak třídit odpad a co do barevných...

Jak postupovat při objevení černé skládky?

Zošklivila vám nedělení procházku černá skládka? Nechcete nad hromadou pneumatik, stavebního odpadu nebo starých plechovek mávnout rukou? Jak postupovat při...

Průběh recyklace stavební suti: Na co se využívá dále?

Při rekonstrukcích, stavbách nebo přestavbách nutně vzniká stavební suť. Ne vždy musí skončit na skládce, ale ve většině případů ji...

Nebezpečné stavební materiály: Na jaké materiály si dát pozor při
bourání stavby?

Likvidujete starou přístavbu nebo bouráte celý dům? I stavební odpad je možné třídit, a v některých případech máte dokonce povinnost jej...

Historie recyklace odpadu: Kde a kdy to celé začalo?

Ač se může zdát, že recyklace odpadu je záležitostí ryze moderní, opak je pravdou. V době, kdy byly suroviny těžko dostupné,...

Zavřít