Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Kam s odpadem při údržbě veřejné zeleně?

Veřejná zeleň patří mezi klíčové prvky každé obce. Důležitou součástí pozornosti věnované veřejnému prostranství je tedy pravidelná péče. Při této činnosti ovšem pochopitelně vzniká organický odpad. Kam s ním?

Definice veřejné zeleně

Co je vlastně veřejná zeleň? V podstatě se jedná o všechny zelené plochy v obci, které nepatří do soukromého vlastnictví. Jde přitom o jeden z klíčových prvků, neboť veřejná zeleň má hned několik funkcí. Některé z nich jsou ryze praktické. Mezi ně patří především zvýšení atraktivity obce pro stávající i nově příchozí obyvatele. Pojí se totiž samozřejmě s jejich estetickými požadavky. Nejdůležitější jsou nicméně ekologická a zdravotní hlediska. Veřejná zeleň má totiž kladný vliv na stav životního prostředí v dané lokalitě!

Jak pečovat o veřejnou zeleň?

Péče o veřejnou zeleň musí být i vzhledem k výše zmíněným funkcím naprostou samozřejmostí. Jedná se ovšem jednu z finančně nejnáročnějších položek obecního rozpočtu. Proto je někdy tato činnost zanedbávána, a to zejména v méně důležitých oblastech. Jednotlivé obce nicméně mohou pro tyto aktivity využít dotace z Operačního programu Životní prostředí, díky nimž lze pokrýt většinu nákladů. Péče o veřejnou zeleň se nicméně pojí ještě s jednou problematikou, a to se vzniklým organickým odpadem a jeho využitím.

Co dělat se vzniklým organickým odpadem?

Povinný sběr a třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) je v obcích povinností od 1. dubna 2015. Na druhou stranu mnoho obcí (cca 70 %) v průzkumu uvedlo, že tyto činnosti zajišťovalo již dříve. To znamená, že mají v této oblasti bohaté zkušenosti. Organický odpad, který vzniká při údržbě veřejné zeleně, by měl v každém případě zamířit do bioplynových stanic, kde vzniká využitelný bioplyn, nebo do větších kompostáren.

Pokud nejsou k dispozici, obec samozřejmě může pořídit kompostéry. Jejich financování je opět možné pokrýt z výše uvedeného Operačního programu Životní prostředí a tyto dotace je možné zároveň použít rovněž na nákup kontejnerů, svozových vozidel, drtičů větví a na další relevantní zařízení. Obce se navíc na využití biologicky rozložitelného odpadu mohou dohodnout s místními zemědělci. Možností tedy existuje celá řada…

Štítky: ,
Publikováno 11. 11. 15 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Nová vyhláška ke zpětnému odběru pneumatik

Od 1. října vstoupila v platnost nová vyhláška (č. 248/2015 Sb.), která se týká zpětného odběru pneumatik. Řekněme si tedy několik...

Pálení pneumatik a související rizika

Co se starými pneumatikami? Někoho možná napadne, že nejjednodušším řešením je jejich spálení. Jenže to rozhodně nedoporučujeme. Při tomto procesu...

Třídění odpadů hrou aneb naučte své děti třídit odpad

Třídění odpadů je důležitou součástí současného světa, neboť jeho produkce je obrovská. Klíčové tedy je, aby  se tuto aktivitu naučily...

Fenomén „vesmírný odpad“. O co se jedná?

Lidstvo se vydalo do vesmíru již před mnoha desítkami let a tento výkon lze nazvat triumfem vědy a touhy poznávat....

Jak bojovat proti založení černé skládky?

Odstranění černé skládky může být finančně náročné. Proto je vhodné jejímu vzniku předcházet. Je to však vůbec možné? A jak...

Zavřít