Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Nakládání s odpady. Co říká legislativa?

Že je třeba náležitě zacházet s odpady, snad zdůrazňovat nemusíme. Tato činnost je totiž základem čistoty obcí a přírody, to znamená našeho životního prostředí. Při nesprávném nakládání s odpady navíc mnohdy hrozí i nemalé pokuty a sankce. K této problematice si proto řekneme něco bližšího, nejprve se ale vydáme proti proudu času…

Odpady v dějinách lidstva

Odpady jsou součástí historie lidstva od jeho počátku. Mnohdy jsou dokonce důležitým vodítkem pro archeologické zkoumání dané epochy. Zatímco po určitou dobu nebyl vliv odpadů na životní prostředí a zdraví člověka nijak zásadní, s přibývajícím počtem lidí na planetě Zemi a zejména s tzv. industrializací v 18. století postupně rostl i problém, jak vlastně s nepotřebnými věcmi zacházet.

Postupně se tedy touto problematikou začaly zabývat také příslušné orgány. Možná Vás ovšem překvapí, že tzv. odpadové hospodářství neexistuje příliš dlouhou dobu. Na našem území např. nalezneme první zákon o odpadech teprve v roce 1991! Předtím nebylo nakládání s odpady až na výjimky legislativně kontrolováno (viz zde).

Zákony a vyhlášky o odpadech dnes

Odpady se na území ČR aktuálně zabývá zejména zákon č.185/2001 Sb., jenž je v souladu s platným právem a předpisy EU. Čím se tento zákon obecně zaobírá? Tak především pravidly pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi, a to při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví obyvatel a trvale udržitelného rozvoje, jakož i při omezování negativních dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti takového využívání.

Dále se zabývá právy a povinnostmi osob v odpadovém hospodářství a polem působností jednotlivých orgánů veřejné správy právě v tomto hospodářství. Zákon je pochopitelně postupně novelizován, přičemž zacházení s odpady včetně likvidace suti upravují i jednotlivé obce svými vyhláškami.

Pokuty a sankce při porušení zákona o odpadech

Doporučujeme Vám se s příslušnými zákony a vyhláškami seznámit, neboť při jejich porušení hrozí pokuty a sankce. To samozřejmě platí zejména pro firmy a výrobní společnosti, u nichž se může jednat o skutečně velké „pálky“. Mezi nejčastější prohřešky patří netřídění odpadu, jeho nezabezpečení, nakládání s odpadem v prostorách, jež k tomu nejsou vyhrazeny, předání nebezpečných odpadů neoprávněné osobě, nesprávně vedená dokumentace apod. V každém případě věnujte této problematice náležitou pozornost!

Štítky: , ,
Publikováno 30. 10. 14 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Jak správně třídit plasty?

Plastové výrobky jsou v dnešním světě všudypřítomné, což není bez následků. Jejich spotřeba je totiž aktuálně skutečně enormní. Podívejme se tedy...

Co se skrývá pod hromadou hlíny? Unikátní projekt Sluňákov, který stojí za vidění!

Sedm kilometrů severně od Olomouce najdete Horku nad Moravou, která je bránou do CHKO Litovelské Pomoraví. Tato obec se zhruba 2000 obyvateli...

Likvidace suti – tipy a rady

Při demolicích, zemních pracích, výstavbách či rekonstrukcích vzniká velké množství zbytkového materiálu, pro který jen velmi obtížně naleznete jakékoli uplatnění....

Potřebujete kontejner? Poradíme Vám, co a jak

Jednou za čas mohou nastat situace, při nichž se budete muset zbavit většího množství odpadu. Jde např. o stavby, rekonstrukce,...

8 zajímavých faktů o odpadech

Odpady jsou nedílně spojeny s každodenní činností člověka. Že by mělo lidstvo jejich produkci omezit a zároveň třídit, je v současné době...

Zavřít