Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Nová vyhláška ke zpětnému odběru pneumatik

Od 1. října vstoupila v platnost nová vyhláška (č. 248/2015 Sb.), která se týká zpětného odběru pneumatik. Řekněme si tedy několik slov ke změnám, které přináší. Zaměříme se i na hlavní důvody jejího přijetí.

Změny ve zpětném odběru pneumatik

V nedávné době jsme se věnovali tématu pálení pneumatik. Už dříve jsme se přitom zaměřili na to, jak probíhá recyklace pneumatik. V tomto článku byl věnován prostor rovněž jejich zpětnému odběru. V dané oblasti ovšem došlo ke změně, neboť od 1. října 2015 vstoupila v platnost vyhláška č. 248/2015 Sb., která ruší dosavadní vyhlášku č. 465/2013 Sb. Její znění bude nicméně poprvé použito až při zpracování roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru pneumatik za rok 2016. To znamená, že roční zpráva za aktuální rok (2015) půjde vypracovat ještě podle vyhlášky předchozí.

Co nová vyhláška vlastně stanovuje?

  1. vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik,
  2. vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
  3. obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok,
  4. podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru pneumatik a
  5. podmínky financování zpětného odběru pneumatik a nakládání s odpadními pneumatikami při kolektivním plnění povinností.

Důvody přijetí vyhlášky č. 248/2015 Sb.

Předně je třeba zdůraznit, že tato vyhláška navazuje na infringementovou novelu zákona o odpadech č. 223/2015 Sb. z 10. září 2015, která obsahuje mnohé novelizace a zavádí i zpětný odběr pneumatik. Celý proces tak bude od nynějška podléhat kolektivnímu systému, což kupříkladu již platí u elektrospotřebičů, které dosloužily. Doposud byl totiž zpětný odběr pneumatik v podstatě dobrovolný a úkolem subjektů, jež se na něj zaměřovaly, bylo pouze zapsání na Ministerstvu životního prostředí do Seznamu povinných osob a zároveň nutnost hlášení o plnění daných povinností. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že od nynějška bude celý tento proces přehlednější a transparentnější.

Doporučujeme: pokud vás zajímají podrobnosti, přečtěte si plné znění vyhlášky č. 248/2015 Sb.

Štítky:
Publikováno 04. 11. 15 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Pálení pneumatik a související rizika

Co se starými pneumatikami? Někoho možná napadne, že nejjednodušším řešením je jejich spálení. Jenže to rozhodně nedoporučujeme. Při tomto procesu...

Třídění odpadů hrou aneb naučte své děti třídit odpad

Třídění odpadů je důležitou součástí současného světa, neboť jeho produkce je obrovská. Klíčové tedy je, aby  se tuto aktivitu naučily...

Fenomén „vesmírný odpad“. O co se jedná?

Lidstvo se vydalo do vesmíru již před mnoha desítkami let a tento výkon lze nazvat triumfem vědy a touhy poznávat....

Jak bojovat proti založení černé skládky?

Odstranění černé skládky může být finančně náročné. Proto je vhodné jejímu vzniku předcházet. Je to však vůbec možné? A jak...

Přehled poplatků za komunální odpad

Výše poplatků za komunální odpad může být zdrojem určitých nejasností. Zajímá-li vás tedy, jak je to ve skutečnosti, všechny potřebné...

Zavřít