Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Odklízení následků silničních nehod s ohledem na únik nebezpečných látek

Následky dopravních nehod jsou někdy tragické. Tyto situace navíc v některých případech vedou rovněž k poškození životního prostředí. Pro zajímavost se tedy zaměřme na postupy, jimiž hasiči předcházejí tomu, aby byla kontaminována půda a voda.

Dopravní nehody a únik nebezpečných látek

Dopravní prostředky potřebují ke svému provozu kromě funkčních součástí pochopitelně také pohonné hmoty, tzn. látky vyrobené z ropy. V automobilech je rovněž přítomen motorový olej atd. A navíc si je nutné uvědomit, že v případě dopravních nehod nákladních automobilů jsou „ve hře“ také převážené náklady, kterými jsou někdy velmi nebezpečné látky. To všechno jsou tedy substance, které mohou uniknout do půdy či do vody a představují tak velké nebezpečí pro životní prostředí.

Jak předejít, případně odstranit kontaminaci půdy a vody?

Za to, že výše popsaná nebezpečí nenastanou anebo jsou následky dokonale odstraněny, odpovídají hasičské jednotky. V tomto ohledu je nejprve nutné za pomoci specializovaných postupů zabránit, aby se nebezpečné látky dostaly do prostředí. To se ovšem ne vždy musí podařit, nebo je již příliš pozdě. A právě pak je nutný patřičný zásah, který se skládá z několika kroků, které se samozřejmě liší dle toho, jaká část prostředí byla zasažena.

  • Kontaminace půdy. V takovém případě musí dojít k odtěžení, tedy k odbagrování kontaminované zeminy, případně k vyčištění zasažených ploch. Bezpodmínečně nutný je přitom dokonalý monitoring znečištění.
  • Kontaminace vody. Může se jednat o průnik do povrchových či podzemních vod, případně do kanalizací. Nejhorší nebezpečí ale pochopitelně hrozí při znečištění zdrojů pitné vody. Tak jako tak je důležité zachytit všechny nebezpečné látky a veškerou kontaminovanou vodu odborně vyčistit.

Kam následně nebezpečné a další látky míří? Uniklé ropné produkty musí být samozřejmě zlikvidovány ekologicky, ostatní materiály pak patří na příslušná místa dle svého složení. Vše musí být každopádně nejprve shromážděno do krytých kontejnerů, které poté odveze specializovaná firma.

Na závěr je třeba zdůraznit, že k podobným únikům může dojít i v rámci dalších druhů přepravy, tzn. při železničních tratích, ale také na trasách lodí a letadel. Zde bývají následky mnohdy daleko katastrofičtější – viz např. známá havárie amerického tankeru Exxon Valdez v roce 1989 na pobřeží Aljašky, při které došlo k úniku cca 41 milionů litrů ropy do moře.

Štítky: ,
Publikováno 06. 07. 15 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Kam s mrtvým domácím mazlíčkem?

Zemře-li Vám domácí mazlíček, jedná se samozřejmě o ztrátu, která bolí celou rodinu. O tělo uhynulého zvířete byste se ovšem...

Gumové kachničky v oceánu

Koupací kačenky jsou oblíbenými hračkami do vany a díky jejich žluté barvě si je vybaví snad každý. Právě ty (a...

Přehled finančních postihů za překročení zákona o odpadu

Správné zacházení s odpady je nejen otázkou určité etiky k životnímu prostředí, ale je samozřejmě také upravováno příslušnými zákony. S těmi jsou navíc...

Jak se třídí odpad v zahraničí?

O tom, jak správně třídit odpad, bylo napsáno již mnoho. Zajímavé by ovšem mělo být rovněž srovnání s dalšími evropskými zeměmi...

Co nepatří do tříděného odpadu?

Recyklovat se dá řada materiálů. Existují ovšem také výrobky, které do tříděného odpadu nepatří, a jejich místo je tedy v odpadu...

Zavřít