Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Přehled poplatků za komunální odpad

Výše poplatků za komunální odpad může být zdrojem určitých nejasností. Zajímá-li vás tedy, jak je to ve skutečnosti, všechny potřebné informace naleznete na následujících řádcích.

Výše poplatků za komunální odpad a legislativa

Nejprve je nutné zmínit, jaké zákony vlastně stanovují výši poplatků za komunální neboli směsný odpad, tedy za odpad, který vyprodukují osoby na území jednotlivých obcí. Z hlediska legislativy se touto problematikou zabývá zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Samozřejmě si můžete oba příslušné zákony prostudovat (viz zde a zde), nicméně níže vám přinášíme shrnující informace…

Jaká je aktuální výše poplatků za komunální odpad?

V současné době mohou obce vybírat maximálně 1 000 Kč na jednu osobu a rok. Rozhodně se tedy nemůže jednat o částku vyšší, naopak ve většině případů jde o nižší obnos. Tato suma se přitom skládá ze dvou poplatků:

  • Částka za osobu a kalendářní rok, která činí maximálně 250 Kč.
  • Částka, jež je vypočítána ze skutečných nákladů konkrétní obce na sběr a svoz komunálního odpadu. Ta může mít nejvyšší hodnotu 750 Kč.

Jak jsme již uvedli, reálně jsou vybírané poplatky za komunální odpad nižší. Kdo tedy rozhoduje o jejich skutečné hodnotě? Samozřejmě místní zastupitelstvo. Nyní ale ještě zmiňme, koho se vlastně tyto poplatky týkají.

  • Předně fyzických osob, které mají v dané obci trvalý pobyt, dále cizinců s povoleným trvalým či přechodným pobytem na více než 90 dní či cizinců, kteří na území ČR pobývají přechodně více než 3 měsíce. Jedná se ovšem rovněž o ty, jimž byla udělena mezinárodní ochrana.
  • Poplatky za komunální odpad ovšem musí platit rovněž fyzické osoby, které v obci vlastní stavbu k rekreaci nebo byt či rodinný dům, v němž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Jaká může být skutečná výše poplatků?

Z předešlých řádků je již zřejmě patrné, že výše poplatků za směsný odpad se může pohybovat v rozmezí 0 až 1 000 Kč. Pochopitelně ale musí být vybíraná částka stanovena obecně závaznou vyhláškou té které obce. V ní se někdy objevují rozličná osvobození či slevy, takže výsledná suma může být skutečně jakákoli.

Štítky:
Publikováno 01. 10. 15 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Jedna taška odpadu za rok? Žádný problém!

Produkce odpadu je v posledních letech ožehavým tématem, kterému je věnováno mnoho pozornosti. Ať už se ovšem snažíte jeho produkci snížit...

Písek a kamenivo na stavbě. Jaké druhy použít?

Při stavebních činnostech jsou potřeba nejrůznější materiály. Naprostým základem je ovšem písek a kamenivo, bez nichž to zkrátka a dobře...

Jak a čím se barví skleněné láhve?

Barevné sklo je něčím natolik samozřejmým, že se nad tímto faktorem vůbec nepozastavujeme. Nicméně položme si otázku, jak a čím...

Kontejnery pro nevidomé umožňují třídit odpad zrakově postiženým!

Třídění odpadu by mělo být záležitostí každého člověka. Někteří lidé se ovšem musí ve svém životě potýkat s určitým handicapem. V současné...

Život bez plastu. Lze nahradit plastové výrobky?

Plast je materiálem, který je v současném světě takřka všudypřítomný, ač není jeho dopad na životní prostředí a zdraví lidí v žádném...

Zavřít