Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Při čištění odpadních vod vznikají kaly. Co se s nimi děje dál?

Kaly jsou nevyhnutelným vedlejším produktem při čištění odpadních vod. Jak čištění vody probíhá? Proč a jak kaly vznikají? Co se s nimi děje dál? Můžeme je smysluplně zužitkovat, nebo končí na skládce?

Když vypustíte vanu nebo spláchnete záchod, dostane se znečištěná voda potrubím až do čističky odpadních vod (ČOV), kde je zbavována nečistot. Čističky jsou zpravidla umístěné v blízkosti měst a obcí. Existuje jich několik typů, kdy se rozdělují hlavně podle velikosti nebo druhu čistírenského procesu. V České republice se běžně používají mechanicko-biologické čistírny odpadních vod.

Nakládání s odpadními vodami neupravuje zákon o odpadech, protože nejsou považovány za odpad. Nakládá se s nimi proto podle vodního zákona. Odpadní vody produkují vedle domácností také podniky, zemědělské výrobny, hotely, restaurace nebo třeba elektrárny.

Jak to chodí v čistírně odpadních vod

Nahlédněme na chvíli do čističky odpadních vod. Nejdříve jsou mechanicky odstraněny nerozpuštěné částice a potom se prostřednictvím mikroorganismů voda čistí i biologicky. Nevyhnutelným odpadem je při čištění vody kal. Proto jsou součástí čistírny i další objekty, kde se kaly nebo plynové látky likvidují. Je třeba dodat, že čistička vodu předčišťuje a dočištění probíhá v recipientu, tedy v přirozeném vodním toku.

Co se děje s kalem?

Voda odtéká k dalšímu čištění, kal zůstává. Co se s ním dál děje? Jeho součástí může být i přebytečná biomasa z biologického čištění. Kaly tak lze používat například i jako hnojivo pro zemědělskou půdu. Cílem úpravy kalů je především zabránit negativním dopadům na životní prostředí.

Zpracování kalů vyžaduje více než polovinu cenových nákladů na čištění odpadních vod. Je proto důležité, aby při jejich zpracování byl brán ohled na životní prostředí, udržitelnost i ekonomickou stránku věci.

Další zpracování kalů se řídí legislativou, do které zasahuje i politika Evropské unie, která se snaží o minimalizaci ukládání odpadů na skládky a naopak podporuje předcházení vzniku odpadů. Je třeba zdůraznit, že skladování kalů je v ČR už nyní zakázáno, důraz je kladen na využívání takových technologií, které jejich vznik minimalizují.

Štítky: , , , ,
Publikováno 22. 07. 16 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Výhřevnost odpadu: Co to vlastně je?

Odpad je cenná surovina. Na skládkách končí stále menší objem odpadu s tím, jak se rozvíjí spalovny. Běžný komunální odpad je...

Bioodpad: 5 věcí, které jste o jeho třídění možná nevěděli

Zbytky z kuchyně, posekaná tráva nebo třeba shrabané listí – to vše se schová do tajemného slůvka bioodpad. Když v koutě vaší...

Třídění odpadu: Kam patří plechovky a víčka od jogurtů?

Kelímek od jogurtu míří do plastového odpadu, to je zřejmé, ale kam vyhodit víčko? Nebo třeba hliníkový alobal od čokolády?...

Upcyklace, downcyklace, recyklace. Znáte rozdíl?

Ještě než vyhodíte další kus papíru, chleba, kovu, skla nebo plastu do popelnice, zamyslete se. Bude pro odpad lepší recyklace,...

Proč patří baterie a akumulátory do nebezpečného odpadu?

Vybité akumulátory nebo baterie shromažďujete v zásuvce, v garáži nebo ve sklepě, aby vás jednou za čas donutily udělat pořádek. Vyhodit je...

Zavřít