Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Historie recyklace odpadu: Kde a kdy to celé začalo?

Ač se může zdát, že recyklace odpadu je záležitostí ryze moderní, opak je pravdou. V době, kdy byly suroviny těžko dostupné, bylo opětovné zpracování odpadu nutností. To se týkalo hlavně poškozených nástrojů denní potřeby a samozřejmě kovů. Jaká je historie recyklace odpadu? A jak to všechno začalo?

S odpady si lidé museli poradit už v pravěku. Tehdy například využívali kosti zvířat pro výrobu různých nástrojů nebo z nich stavěli přístřešky. Později se recyklovaly kovy, například měď, bronz nebo stříbro. Už v antice lidé recyklovali sklo. Ke třídění a opětovnému využití odpadů je tlačily především dvě věci: nutnost poradit si s odpadky a získat znovu cennou surovinu.

Zpracování odpadu v pravěku

Už v pravěku lidé museli řešit, co udělají s odpadem, ačkoli ho bylo málo. Výhodou bylo, že většinou šlo o odpad biologický, který se snadno rozložil. Žili vskutku šetrně, protože po ulovení zvířete zpracovali téměř vše – od kůže až po kosti. Z kůže se vyrábělo oblečení, z kostí nástroje denní potřeby nebo různé ozdoby.

První kontejnery doby bronzové

Doba bronzová přinesla cenný kov a dovedla lidi k první recyklaci, jak ukazují archeologické nálezy. Asi před třemi tisíci lety lidé dospěli k tomu, že poškozené předměty z bronzu znovu posbírají, roztaví a vyrobí z nich další předměty k novému použití. To lze považovat za první příklad organizované recyklace.

Starověk a recyklace skla

S tím, jak se rozvíjela civilizace, vznikala města a přibývalo lidí, bylo i více odpadu. Například ve starověkém Řecku a Římě se odpad vyvážel za město, kde končil ve velkých jamách, a tak vznikaly první skládky odpadu. Už v této době se recyklovalo sklo, které bylo považované za cenný materiál. Sklo recyklovali také v antické Anglii, kde tavili střepy a vyráběli z nich nové číše a nádoby.

S recyklací papíru začali v Japonsku

Záznamy o recyklaci papíru, dalšího cenného materiálu, sahají do roku 1031, kdy japonští obchodníci prodávali recyklovaný papír. Středověk v Evropě se naopak nesl ve znamení přebytku odpadu, se kterým si lidé příliš nelámali hlavu, i proto se šířili různé epidemie.

Průmyslová revoluce a válka

Průmyslová revoluce způsobila změnu v nahlížení na odpad, materiál a surovinu. Už na začátku 19. století se recyklovala vlna, rozvíjely se sběrny šrotu, který se znovu zpracovával do železa. V Paříži například přijali v roce 1884 nařízení, které určovalo, do jakých nádob mají lidé odpad vyhazovat. Poptávku po „starých věcech“ přinesla první světová válka a později druhá světová válka, kdy panoval nedostatek surovin. Zpracovávalo se a využívalo se vše, co se dalo.

Poptávka po surovinách

Další investice do recyklace přišly v sedmdesátých letech minulého století, a to především kvůli rostoucím cenám energií. Začal se recyklovat hliník a další kovy, stejně jako sklo a papír. Nutné bylo začít i s recyklací elektrospotřebičů. První takový systém recyklace odpadu byl realizován ve Švýcarsku, kde se začalo se sběrem starých ledniček. A postupně začala promlouvat i ekologie, společně s tím, jak produkce odpadu narůstala.

Jen pro zajímavost, každý z nás ročně vyprodukuje asi 300 – 330 kg odpadu a v Česku vytřídíme asi dvě třetiny z celkového množství odpadu.

Publikováno 07. 02. 17 v kategorii Recyklace odpadu |

Starší příspěvky:
Kolikrát se dají jednotlivé druhy odpadu recyklovat?

Vhazujete do kontejneru láhev a říkáte si, jestli se vám znovu dostane do ruky v podobě sklenice? A je vůbec možné...

Jak naučit děti třídit odpad? Nejlépe hrou!

Snad každé malé dítě ví, že plastová láhev patří do žlutého kontejneru. A že když není při ruce, schová se...

Adidas vyrábí boty z odpadu, který vyloví v oceánech

Běháte rádi? A zajímáte se zároveň o životní prostředí a třídění odpadů? Potom vás rozhodně zaujme zpráva, že společnost adidas...

5 největších znečišťovatelů životního prostředí v Česku

Objem rakovinotvorných látek, které velcí znečišťovatelé vypouští do ovzduší na území České republiky, meziročně klesl. Zvýšilo se ale množství dioxinů...

Jak se žije bez obalů? Jde to?

Plastové sáčky, do kterých nacpete jeden kousek pomeranče, protože se to tak dělá. Plátek masa zabalený v igelitu na polystyrenovém tácku....

Zavřít