Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Podrobnosti o recyklačních značkách

Recyklační značky jsou dnes natolik všudypřítomné, že už většina lidí ví, nebo alespoň částečně tuší k čemu se vztahují. Proto se podíváme spíše na méně známé podrobnosti a zároveň si řekneme, zda je jejich používání povinností.

Proč vůbec recyklační značky existují?

Recyklační značky, které jsou k nalezení na obalech či jednotlivých výrobcích, mají jeden jediný úkol, a to usnadnit třídění odpadů spotřebitelům. Eliminují se jimi tedy zároveň komplikace, ke kterým může docházet vinou vyhazování jednotlivých materiálů do nesprávných popelnic či kontejnerů.

Základem recyklačních značek je trojúhelník, jenž je složen ze tří šipek, které na sebe navazují. A stejně jako starodávný symbol Uroboros, jenž představuje hada či draka stočeného do kruhu a požírajícího svůj vlastní ocas, se jedná o symbol cykličnosti. Proto ostatně pojem „recyklace“.

Existují přitom dva typy těchto trojúhelníků. Ten s nevyplněnými čarami označuje výrobky či obaly, jež jsou zhotoveny z recyklovaných materiálů. Zato trojúhelník s vyplněnými čarami označuje výrobky a obaly určené k recyklaci. Uvádět tuto variantu je přitom pro výrobce povinností dle normy ČSN 770052-2, ovšem vztahuje se pouze na některé materiály (viz níže).

U trojúhelníku musí být v každém případě rovněž číselné nebo písemné označení druhu materiálu, přičemž někdy se používají obě varianty (číslo i písmena). Informací o tom, co každá recyklační značka vlastně znamená, je dostatek, takže se zde této problematice věnovat nemusíme.

Jsou aktuálně recyklační značky povinností?

Otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. To se dnes totiž liší dle jednotlivých materiálů. Z hlediska legislativy každopádně o tomto značení hovoří zejména zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a rovněž zákon o obalech č. 477/2001 Sb. Označování obalů přitom zároveň upravuje technická norma ČSN 77 0052-2.

Podle této normy se povinnost identifikačního značení vztahuje na obaly a jejich součásti, které jsou vyrobeny z kovů, plastů a kombinovaných materiálů. Naopak označování obalů z ostatních materiálů (dřevo, papír, sklo, textil), u kterých je každému víceméně jasné, z čeho jsou vyrobeny, je v současné době dobrovolné.

Štítky:
Publikováno 23. 02. 15 v kategorii Recyklace odpadu |

Starší příspěvky:
Jak probíhá recyklace pneumatik?

Potřebujete na svém automobilu vyměnit pneumatiky? Řešíte, jakou značku si pořídit? To může být problém. Měli byste ovšem také vědět,...

Recenze mobilní aplikace TrashOut

Černé skládky jsou celosvětovým problémem již řadu let. V posledních letech se s ním však daří čím dál lépe bojovat....

Odpady a možné komplikace při jejich likvidaci

V oblasti směsných a tříděných odpadů v domácnosti dnes nepanuje mnoho nejasností, neboť nakládání s nimi již patří k obecnému povědomí. Problémy ovšem...

Každoroční odklízení sněhu – tipy a rady

Zimní přívaly sněhu každoročně potěší řadu lyžařů, méně nadšení jsou ovšem řidiči, ale také chodci v jednotlivých obcích. Schůdnost chodníků...

Co se děje s jednotlivými druhy odpadů po dotřídění

Odpady v dnešní době, kdy počet lidí na planetě Zemi překročil 7 miliard a zároveň se celosvětově výrazně zvýšila spotřeba, nelze...

Zavřít