Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Vyklizení objektů před demolicí

Ať se jedná o rodinný dům, chatu, garáž či velký průmyslový areál, vždy je před začátkem demolice jednou z klíčových činností vyklizení objektu. To může probíhat buď svépomocí, v případě malých staveb neobsahujících nebezpečný odpad, nebo s využitím profesionální firmy.

Ta zajistí vyklizení objektu před demolicí, třídění odpadu a případný odvoz a uložení na registrovaných skládkách.

Samotné demolici tedy předchází vyklizení objektu, které mimo jiné zahrnuje tyto činnosti:

  • vyklizení komunálního a nebezpečného odpadu,
  • demontáž oken,
  • demontáž vstupních dveří,
  • odstranění živičné krytiny a tepelné izolace.

Následně dochází k odstrojení objektu, po kterém zůstávají pouze nosné konstrukce. Zmíněný základní odpad se odstraňuje často ručně. Zvláště v případě malých staveb.

Roztřídění vyklizeného odpadu na jednotlivé komodity

Při odstrojení objektu dochází k roztřídění bouraných materiálů, které jsou z velké části zrecyklovány. Odpady se roztřídí na jednotlivé komodity, jako jsou dřevo, sklo, papír, plast, kov, suť apod. Po vytřídění je odpad využit při nové stavbě, případně odvezen velkoobjemovými kontejnery na skládku nebo do spalovny.

V místě demolice se mohou nacházet nebezpečné odpady, u kterých je důležité jejich správné odklizení. Zvýšená pozornost je například věnována odstraňování izolací, azbestu a jiných nebezpečných odpadů a složek. V těchto případech je nutné oslovit specializovanou firmu, která má oprávnění k likvidaci nebezpečných odpadů.

Vyklizení objektu a následná recyklace by měly probíhat co nejšetrněji k životnímu prostředí. Odpad by měl být co nejlépe roztříděn, aby nepředstavoval přílišnou ekologickou zátěž.

S odpady je nakládáno dle zákona O odpadech č. 185/2001Sb.

Publikováno 09. 04. 18 v kategorii Stavební materiál |

Starší příspěvky:
Recyklace stavebního materiálu

Během stavební výroby vzniká velké množství odpadu, a to zvláště při zemních pracích, bourání stavebních konstrukcí a realizaci stavebních procesů.

Odpady a pokuty

Snad nemusíme zmiňovat, že odpad by měl být odložen na místo k tomu určené. Bohužel se tomu tak vždy neděje a...

8 nejlepších videí o odpadech

SciShow je skvělý YouTube kanál, který je plný informací z oblasti vědy. V tomto videu například Hank Green ukazuje, co se děje...

Náhrada za PET lahve

Proč utrácet peníze za balenou vodu, když vám doma teče z kohoutku pitná voda. Není to ale jen o penězích, ale...

5 nejčastějších omylů při třídění odpadu

Víte, že pouze 10 % lidí ví jak třídit odpad správně? To je velmi nízké číslo, a proto jsme pro...

Zavřít