Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Přehled finančních postihů za překročení zákona o odpadu

Správné zacházení s odpady je nejen otázkou určité etiky k životnímu prostředí, ale je samozřejmě také upravováno příslušnými zákony. S těmi jsou navíc spojeny i sankce, které mohou představovat až mnoho milionů korun!

pokuta

Odpady a příslušné sankce

Odpadové hospodářství se týká celé řady subjektů – od soukromých osob přes kraje a obce až po firmy. Zákon o odpadech pochopitelně pamatuje na všechny. Tak například od ledna 2016 by měl začít platit nový zákon o odpadech, dle kterého budou nově moci kraje a obce udělovat menší pokuty za odpady svým občanům. Až doposud přitom platilo, že tuto oblast měla na starosti pouze Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Nesprávné nakládání s odpady může být u fyzických osob „odměněno“ příslušnými orgány pokutou ve výši 20 tisíc až 1 milion korun, ale řádově vyšší pokuty jsou udělovány osobám právnickým, případně osobám, které jsou oprávněny k podnikání. Jejich výše se pohybuje v rozmezí několik desítek tisíc až několik desítek milionů korun!

Nejčastější pokuty za překročení zákona o odpadu

Samozřejmě že existuje celá řada pokut, které mohou být uděleny, proto se na tomto místě zaměříme pouze na ty nejčastější. Pokud Vás zajímá kompletní znění příslušeného § 66 zákona, naleznete jej např. zde. Nyní se už ale podívejme na nejčastěji udělované pokuty, a to od nejnižších částek po ty nejvyšší.

  • Nevedení průběžné evidence odpadu a nepodání ročního hlášení (50 tisíc Kč).
  • Neoprávněné nakládání s nebezpečnými odpady, tzn. bez souhlasu příslušného správního úřadu (50 tisíc Kč).
  • Převzetí odpadu fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která k tomu ovšem nebyla oprávněna (80–100 tisíc Kč).
  • Netřídění odpadu (150 tisíc Kč).
  • Předání odpadu osobě, jež k tomu nebyla dle zákona o odpadech nijak oprávněna (100–300 tisíc Kč).
  • Porušení schváleného provozního řádu zařízení k využívání odpadů (100 tisíc – 1,5 milionu Kč).
  • Provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu, ke kterému nebyl udělen souhlas příslušného krajského úřadu (300–700 tis. Kč).

Z výše uvedeného je jasně patrné, že překročení zákona o odpadu může vyjít velmi draho. Abyste se podobným postihům mohli vyhnout, je pochopitelně nutné znát příslušné zákony. Jen tak Vám nebudou hrozit sankce, jež jsou zcela zbytečné. A pokud budete mít vše v pořádku, budete také mnohem klidnější.

Štítky:
Publikováno 22. 06. 15 v kategorii Třídění odpadu |

Starší příspěvky:
Jak se třídí odpad v zahraničí?

O tom, jak správně třídit odpad, bylo napsáno již mnoho. Zajímavé by ovšem mělo být rovněž srovnání s dalšími evropskými zeměmi...

Co nepatří do tříděného odpadu?

Recyklovat se dá řada materiálů. Existují ovšem také výrobky, které do tříděného odpadu nepatří, a jejich místo je tedy v odpadu...

7 mýtů o třídění odpadu

Kolem třídění odpadu je stále několik nejasností a některé materiály jsou dokonce obestřeny nijak nepodloženými mýty. Uveďme tedy na pravou...

Recyklované mléko v tetrapaku? Ale kdeže!

Věděli jste, že mléko prodávané v tetrapaku může být recyklované, a to až pětkrát? Že se vám to zdá podezřelé? Ano,...

Záhady v oblasti tříděného odpadu

Zatímco u některých obalů či výrobků není pochyb o tom, kam v rámci třídění odpadu patří, u jiných to není na...

Zavřít