Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Plošné vypalování trávy z hlediska rizik a zákona

Vypalování trávy je tradiční činností, která údajně nejen šetří práci, ale zároveň působí blahodárně na takto „upravenou“ plochu. Jak je tomu ale ve skutečnosti a jaká jsou rizika? A co říká zákon? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v dnešním článku.

Účinnost a nebezpečí vypalování porostů

Rizika vypalování trávy jsou zjevná zejména v suchém období a při silném větru. Navíc ačkoli je všeobecně rozšířeno, že se jedná o účinnou cestu ke zbavení se plevele a oživení humusu, taková tvrzení jsou ve skutečnosti relativní. Při opakovaném vypalování totiž naopak může dojít k ochuzení půdy právě o humus a zároveň o dusík, přičemž lze takto dokonce zvýhodňovat plevely a mechy na úkor kulturních druhů trav. Při pálení travnatých porostů uškodíme přírodě daleko více, neboť zahyne velké množství hmyzu, savců i mláďat ptáků. A v neposlední řadě pokud se oheň vymkne kontrole, může dojít nejen k vysokým materiálním škodám, ale též ke zranění osob, a někdy dokonce k ještě tragičtějším následkům.

Jak eliminovat rizika a případně řešit vzniklý požár?

Z hlediska zákona je vypalování trávy zakázáno (viz níže). Pokud se chcete na jaře zbavit suchého porostu, je nejlepším řešením jej shrabat a následně odvézt na skládku. Shrabanou trávu je ale také možné spálit, a to za dodržení určitých pravidel. Takovou činnost může provádět pouze osoba starší 18 let na ohraničeném ohništi, přičemž je vždy lepší rozdělávat oheň za slabšího větru a následně je nutný neustálý dohled. V okolí ohniště by navíc nemělo být nic, co snadno vzplane, a rozhodně nic nezkazíte ani připravenou konvicí s vodou.

K požáru však chtě nechtě může dojít. Jak v takovém případě postupovat? V prvé řadě byste se jej měli pokusit sami uhasit (nejlépe za pomoci hasicího přístroje), anebo alespoň zamezit jeho dalšímu šíření. Samozřejmě že mohou nastat situace, že je oheň nad vaše síly. V takovém případě je nutné se dostat do bezpečné vzdálenosti od ohně a zavolat linku 150. Ovšem pozor! Každý je povinen ohlásit i požár, který se mu podařilo uhasit.

Vypalování trávy je ze zákona zakázáno!

Plošné vypalování trávy je legislativně celoročně zakázáno, a to např. zákony o požární ochraně 133/1985 Sb. či 91/1995 Sb., případně zákonem o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb. Kdo tyto zákony poruší, dopouští se přestupku. Fyzické osobě pak může být uložena pokuta až 25 tisíc Kč, právnické a podnikající fyzické osobě dokonce až 500 tisíc Kč. I při pálení trávy jsou stanoveny určité povinnosti. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny ohlásit tuto aktivitu příslušnému hasičskému záchrannému sboru. Fyzických osob se to sice netýká, nicméně z hlediska eliminace rizik spojených s případným požárem je to více než vhodné.

Štítky: , ,
Publikováno 22. 07. 14 v kategorii Vyklízení a likvidace |