Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Kafilérie. Co to vlastně je?

Odpady, to nejsou jen papíry, plasty nebo obaly. Ale také zkažené maso, uhynulá zvířata nebo části poražených zvířat z jatek, které už nelze zužitkovat. Kafilérie je označení pro asanační podnik, který se zabývá právě ekologickou a neškodnou likvidací odpadů živočišného původu.

Druhy vedlejších živočišných produktů

Vedlejší živočišné produkty, jak se správně odpadům živočišného původu říká, se dělí na několik kategorií:

  • rizikové odpady (například infikované nebezpečnými viry, jako je BSE – nemoc šílených krav),
  • těla uhynulých zvířat,
  • části zvířecích těl z jatek (které nelze dále zužitkovat).

Tento živočišný odpad vzniká především při:

  • porážení zvířat na jatkách,
  • výrobě produktů živočišného původu,
  • odstraňování mrtvých zvířat,
  • provádění opatření pro tlumení nákaz.

Jak to chodí v kafilérii

Je zřejmé, že výše uvedené odpady mohou představovat zdravotní riziko, pokud by s nimi nebylo zacházeno správně a nebyly by zlikvidovány podle platných předpisů. To je ostatně důležitým posláním kafilérie.

Vedlejší živočišné produkty se nejprve vytřídí a odděleně se sváží ke zpracování do asanačních podniků. Záleží přitom na konkrétní kafilérii, jakými technologiemi je vybavená a jak tyto vedlejší živočišné produkty zlikviduje. K častým způsobům patří například tepelně tlaková sterilizace. Sterilizovaný materiál je prostřednictvím sušení zbaven vody a vzniká masokostní kaše, která se dalšími technologickými postupy může proměnit v živočišnou moučku.

Výstupy zpracování vedlejších živočišných produktů mohou být dále zužitkovány. Například živočišnou mouku je možné spálit ve spalovnách nebo v cementárnách, případně ji lze využít také jako hnojivo nebo ji odeberou kompostárny či bioplynové stanice.

Činnost kafilérie podléhá přísné legislativě

Nakládání s odpady podléhá příslušným zákonům a ani s kafilériemi to není jinak. Třídění a zpracování vedlejších živočišných produktů specifikuje nařízení Evropské unie č. 1069/2009/ES o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu.

Štítky:
Publikováno 05. 04. 16 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Kutilská sezóna začala!

S nástupem jara začíná kutilská sezóna. Ať už plánujete drobnou nebo rozsáhlejší rekonstrukci, pouštíte se do stavby nebo upravujete zahradu, budete...

Nejslavnější česká Halda Ema: Vyjdete si na výšlap?

S jarem se probouzí vášeň cestovat a poznávat. Příroda je v rozkvětu a výšlap na kopec pořádně protáhne tělo. Když zatoužíte po...

Hnědé kontejnery: Co patří a nepatří do bioodpadu?

Do žlutého plasty, do modrého papír, do zeleného sklo… Vždyť už to znáte skoro nazpaměť. Relativní novinkou jsou ale hnědé...

Co vzniká recyklací plastu, papíru nebo kovů? Má smysl třídit odpad?

Každý den skončí v barevných kontejnerech kilogramy tříděného odpadu. Co se s nimi děje, když je seberou popelářské vozy? Putují na linky,...

Jak fungují spalovny odpadu a kde je v ČR najdete?

Obaly, zbytky, umaštěné papíry a další odpad skončí napřed ve vašem koši a potom v popelnici. Ráno možná slyšíte popeláře, kteří...

Zavřít