Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Negativní vlivy skládkování na životní prostředí

Na skládkách končí některé odpady, které nepatří do kontejnerů na směsný či tříděný odpad. I skládka ovšem může mít negativní vliv na životní prostředí, a to zejména v případě, není-li v souladu se zákonem. Toto konstatování se tedy týká především černých skládek.

zdroj obrázku: idnes.cz

Skládkování odpadů pohledem zákona

Odpady mohou mít negativní vliv prakticky na všechny složky životního prostředí, neboť znečišťují ovzduší a kontaminují půdu, horniny i vodu. Jsou tedy rizikové pro všechny živé organismy, což samozřejmě platí především pro nebezpečné odpady. Proto je zásadně důležité, aby s nimi bylo nakládáno správně. Co se týče samotných skládek, ty musí splňovat řadu zákonem předepsaných požadavků. Už k výstavbě skládky může dojít až po celkově náročném procesu, přičemž roli hraje např. zákon č. 100/2001 Sb. o vlivech na životní prostředí či č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění.

Co konkrétně je legislativou vymezeno? Především se jedná o druhy odpadů, které je možné skládkovat (nesmějí se zde vyskytovat nejen nebezpečné odpady, ale také léčiva nebo nádoby a zařízení s obsahem plynu pod tlakem). Dále je určeno, kde je možné skládku vybudovat, a to především s ohledem na přítomnost podzemních vod či lidská sídliště. Podstatné je rovněž odplynění skládky. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech potom vymezuje, jak zabezpečit skládku po ukončení jejího provozu. Zkrátka je učiněno vše proto, aby odpady měly co nejmenší dopad na životní prostředí. Problémem ovšem zůstávají tzv. černé skládky…

Problematika černých skládek

Jelikož jsou černé skládky nelegální, všechny výše zmíněné předpisy pro ně pochopitelně neplatí. Z toho vyplývá, že takové hromady odpadu jsou velice nebezpečné pro životní prostředí, tedy jak pro vodu, ovzduší a půdu, tak pro rostliny, zvířata a člověka. Černá skládka se může nacházet prakticky kdekoli (podél cest, v lese apod.), takže z ní může být kontaminována půda a ovzduší a nikdo pochopitelně nekontroluje, zda nejsou v nejbližším okolí přítomny spodní vody. Rovněž kategorie přítomných odpadů nejsou nijak řešeny. Na takových místech navíc často dochází k rozmnožení hlodavců, které může představovat další rizika.

Tip na závěr: Nechcete ve svém okolí černou skládku? V tom případě si přečtěte, jak bojovat proti jejímu založení!

Štítky: ,
Publikováno 18. 01. 16 v kategorii Skládky |

Starší příspěvky:
Odpadky v přírodě. Jak dlouho se rozkládají jednotlivé materiály?

Ač se některé materiály přirozenou cestou rozloží poměrně rychle, u dalších se jedná o celá tisíciletí. Takové zbytky ovoce tedy...

Jak neprodukovat větší množství odpadu?

Snížit produkci odpadu by mělo lidstvo jako celek, nicméně jak se říká: „vše začíná doma“. Proto je klíčové neprodukovat větší...

Rekonstrukce domu či bytu. Jaký odpad vzniká a kam s ním?

Rekonstrukce bytu nebo domu sice slibuje nové a lepší bydlení, samotný proces ovšem může být spojen s řadou starostí. Tak...

Nebezpečné odpady a jejich dopad na životní prostředí

Lidstvo produkuje pestrou škálu odpadů. Některé jsou poměrně nezávadné, další už patří mezi problematické. Existují ovšem i takové odpady, jež...

Využití odpadu jako biopaliva

Biopaliva jsou paliva, což asi žádného čtenáře nepřekvapí. Definujme si však tento pojem o něco konkrétněji a zaměřme se i...

Zavřít