Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Nebezpečné odpady a jejich dopad na životní prostředí

Lidstvo produkuje pestrou škálu odpadů. Některé jsou poměrně nezávadné, další už patří mezi problematické. Existují ovšem i takové odpady, jež jsou zdrojem velkého nebezpečí!

Pozor na nebezpečné odpady!

Nebezpečné odpady jsou takové odpady, které ohrožují jak životní prostředí, tak zdraví lidí a zvířat, a to jasně definovanými vlastnostmi. Některé látky jsou totiž výbušné, jiné toxické apod. Musí se s nimi tedy náležitě nakládat. Jak? Vesměs patří do sběrného dvora, přičemž některé obce navíc organizují jejich mobilní sběr. Ač lze mnohé z nich určit i laicky, v dalších případech to není tak jednoznačné – i proto existuje seznam nebezpečných odpadů. Jaký je ale jejich konkrétní dopad na životní prostředí? Uvedeme některé příklady:

  • Výrobky obsahující rtuť. Jedná se toxický kovový prvek, jenž je využíván především při výrobě chemikálií, ale nalézt jej lze také v elektronice a elektrotechnice. Rtuť přitom může kontaminovat vodu a půdu, a to i na velké vzdálenosti. V potravě se potom dostává do lidského těla, přičemž následně ohrožuje zejména ještě nenarozené děti a kojence!
  • Zářivky. I když používání šetrných zářivek oproti klasickým žárovkám výrazně snižuje produkci oxidu uhličitého (CO2), jsou s nimi spojená i určitá rizika. Při jejich výrobě je totiž používána právě rtuť, potom také argon a další nebezpečné látky. Pokud tedy chcete, aby neměly negativní vliv na životní prostředí, je nutné se jich správně zbavit.
  • Ředidla. Funkcí ředidel neboli rozpouštědel je lepší roztíratelnost barev, laků apod. Na druhou stranu jejich negativy jsou nebezpečné výpary a existuje rovněž riziko výbuchu a požáru při styku s otevřeným ohněm. Navíc bylo v minulosti zjištěno, že organická rozpouštědla jsou jedním z faktorů, jenž má negativní vliv na tvorbu ozónové díry.
  • Baterie a akumulátory. Další příklad toho, proč je nutné s určitými odpady zacházet správně. Pokud jsou totiž baterie a akumulátory ponechány svému „osudu“, postupem času se z nich začnou uvolňovat nebezpečné látky, a to především těžké kovy. Ty mohou následně znečistit půdu či spodní a povrchové vody, což má samozřejmě negativní vliv na životní prostředí.
  • Azbest. Na závěr si necháváme příklad toho, jak mohou být i zdánlivě prospěšné látky nebezpečné. Azbest byl v minulosti hojně používán, a to zejména díky své nehořlavosti. Následně se ovšem ukázalo, že tuto pozitivní vlastnost „vyvažuje“ jedna vlastnost negativní – azbest je karcinogenní. V mnoha zemích se tedy od jeho používání upustilo a z okolí lidských sídel je odstraňován.
Štítky: ,
Publikováno 25. 12. 15 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Využití odpadu jako biopaliva

Biopaliva jsou paliva, což asi žádného čtenáře nepřekvapí. Definujme si však tento pojem o něco konkrétněji a zaměřme se i...

Nevyhazujte baterie do odpadu!

Vybité baterie jsou surovinami, které je nutné recyklovat. Patří totiž mezi odpady, které by šlo označit jako nebezpečné. Jak s nimi...

Vánoce – svátky konzumu a odpadu

Vánoce jsou svátky klidu. Tedy tak zní tradiční „poučka“. Že tomu tak ve skutečnosti není, by nám ovšem potvrdila asi...

Test: umíte správně třídit odpad?

Správné třídění odpadu by mělo patřit mezi všeobecné vzdělání člověka 21. století. Myslíte si, že jsou vaše vědomosti z této oblasti...

Co je to ekolabeling?

Ekolabeling je termín, který sice může znít záhadně, ve skutečnosti se však jedná o „ekoznačení“. Jde tedy o informaci pro...

Zavřít