Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Způsoby využívání odpadu: kovy, stavební suť nebo oleje

Každý den končí v popelnicích tuny vyhozených věcí. Vedle běžného komunálního odpadu vzniká i nebezpečný nebo surovinový odpad, který je cenný a lze ho opětovně využít. Co nabídnout zpracovatelským firmám? Jaké jsou možnosti využití odpadu?

Plasty, papír, bioodpad, sklo, kovy, oleje… Existuje celá řada odpadů, které nemusí jen bezúčelně skončit na skládce. S tím, jak objem odpadu přibývá, se hledají možnosti jeho zužitkování.

  • Materiálové využití – zahrnuje recyklaci odpadů nebo jejich kompostování.
  • Energetické využití – odpad je zužitkování při spalování nebo pro výrobu paliv.

Pochopitelně jsou odpady, které zužitkovat nelze, a s nimiž bychom měli nakládat opatrně. Typicky se jedná o nebezpečný odpad, jako jsou vybité baterie, staré elektrospotřebiče, prošlé léky nebo oleje. Ty by neměly končit v běžné popelnici, ale ve sběrných dvorech nebo jiných místech, kde konkrétní typ odpadu vybírají.

Běžné odpady a jejich využití

Papír, sklo, plast. To je častý odpad českých domácností, který dnes už končí ve specializovaných barevných kontejnerech. Ze starých novin nebo časopisů se opět vyrábí papír. Z použitých plastových lahví vznikají nové plastové obaly. Střepy z lahví od vína se taví a vyrábí se z nich nové sklenice. Postupně přibývají i další barevné kontejnery – například oranžové na nápojové kartony nebo hnědé na bioodpad, který se kompostuje.

Odpad jako cenná surovina

Vedle komunálního odpadu vzniká při různých činnostech i odpad, který lze ještě dále zužitkovat. Konkrétně je to třeba stavební suť, elektroodpad, kovový odpad, pneumatiky nebo například použité oleje. Likvidace takového odpadu vyžaduje dodržování legislativy. Vedle toho, že se jedná o cennou surovinu, může být takový odpad i nebezpečný pro životní prostředí (například právě použité oleje).

Co s takovým odpadem, pokud se vám doma nahromadí? Při rekonstrukci staveb si lze snadno sjednat odvoz suti specializovanou firmou, která se postará o likvidaci s ohledem na životní prostředí. Odpad je vytříděn na jednotlivé komodity (plast, dřevo, sklo, kov) a většinu tak lze opětovně využít.

Podobně lze postupovat i při dalším typu odpadu. Například kovový odpad je velmi cennou surovinou. Obecně se dělí na těžký (litina, objemné slitiny) a lehký (plechy, trubky). Opětovně využít lze také tekutý odpad, který se čistí ve speciálních čističkách, které ho rozdělí na jednotlivé složky, jež jsou buď zpracovány, nebo ekologicky zlikvidovány.

Publikováno 11. 02. 16 v kategorii Třídění odpadu |

Starší příspěvky:
Stavíte? Nechte si dovézt materiál

To máte písek, beton, štěrk, zeminu… A výčet stavebního materiálu by pokračoval donekonečna, podobně jako v kultovním filmu Na samotě u...

Obytné kontejnery – moderní prostor pro bydlení i zařízení kanceláře

Obytné kontejnery jsou často spojovány s nevzhlednými stavebními buňkami. To ovšem neplatí beze zbytku. Ba co víc, v současné době vznikají celé...

Diogenův syndrom aneb po krk v odpadcích

Diogenův syndrom je chorobou, která souvisí s odpady, proto se na ni v krátkosti zaměříme. Své jméno sice získala dle antického filozofa...

Negativní vlivy skládkování na životní prostředí

Na skládkách končí některé odpady, které nepatří do kontejnerů na směsný či tříděný odpad. I skládka ovšem může mít negativní...

Odpadky v přírodě. Jak dlouho se rozkládají jednotlivé materiály?

Ač se některé materiály přirozenou cestou rozloží poměrně rychle, u dalších se jedná o celá tisíciletí. Takové zbytky ovoce tedy...

Zavřít