Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Nebezpečné stavební materiály: Na jaké materiály si dát pozor při
bourání stavby?

Likvidujete starou přístavbu nebo bouráte celý dům? I stavební odpad je možné třídit, a v některých případech máte dokonce povinnost jej od běžné stavební suti oddělit. Na jaké materiály si dát při bourání stavby pozor? Co vše spadá do kategorie nebezpečných stavebních odpadů?

Při bourání staveb vzniká celá řada nejrůznějšího odpadu. Vedle kamení nebo zeminy to je především cihlový nebo betonový odpad. Samozřejmě se nevyhnete ani směsnému stavebnímu odpadu, například s příměsí asfaltu, dřeva, izolačních materiálů nebo kabelů. Stavební odpad je dnes možné třídit, nechat ho například odvézt ve speciálních kontejnerech. Pozornost byste ale rozhodně měli věnovat nebezpečným stavebním odpadům, například s příměsí azbestu, které je nutné likvidovat podle konkrétních postupů stanovených legislativou.

Třídění stavebního odpadu

Běžný stavební odpad je možné dobře vytřídit. Platí přitom, že čím méně příměsi bude obsahovat, tím levněji ho lze odstranit a recyklovat. Za stavební odpad bez nebezpečných látek jsou považovány:

Zastavme se na chvíli u pojmu směsný stavební odpad. Jde o směs stavebních materiálů, v nichž je kromě zeminy, kamení nebo cihel a betonu ještě příměs omítky, dlaždic, tašek, keramiky, asfaltu, plastů, dřeva nebo různých kabelů či izolačních materiálů. Likvidace tohoto stavebního odpadu je nákladnější, protože není možné ho snadno recyklovat a znovu využít. Stále se ale nejedná o nebezpečný stavební odpad.

Stavební odpad, který je nebezpečný

Za nebezpečný je považovaný takový stavební odpad, který obsahuje například eternit nebo jinou střešní krytinu s prvky azbestu. (Jak postupovat při likvidaci azbestové střechy si můžete přečíst zde.)

Současně do této kategorie spadají stavební odpady, které byly znečištěné nebezpečnými látkami nebo je přímo obsahují, jde například o plechovky z barev, obaly od těsnících hmot nebo olejů. Tyto odpady je nutné uložit na zvláštní skládce určené pro nebezpečné odpady.

Publikováno 15. 02. 17 v kategorii Stavební materiál |

Starší příspěvky:
Historie recyklace odpadu: Kde a kdy to celé začalo?

Ač se může zdát, že recyklace odpadu je záležitostí ryze moderní, opak je pravdou. V době, kdy byly suroviny těžko dostupné,...

Kolikrát se dají jednotlivé druhy odpadu recyklovat?

Vhazujete do kontejneru láhev a říkáte si, jestli se vám znovu dostane do ruky v podobě sklenice? A je vůbec možné...

Jak naučit děti třídit odpad? Nejlépe hrou!

Snad každé malé dítě ví, že plastová láhev patří do žlutého kontejneru. A že když není při ruce, schová se...

Adidas vyrábí boty z odpadu, který vyloví v oceánech

Běháte rádi? A zajímáte se zároveň o životní prostředí a třídění odpadů? Potom vás rozhodně zaujme zpráva, že společnost adidas...

5 největších znečišťovatelů životního prostředí v Česku

Objem rakovinotvorných látek, které velcí znečišťovatelé vypouští do ovzduší na území České republiky, meziročně klesl. Zvýšilo se ale množství dioxinů...

Zavřít