Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Evidence přepravy nebezpečných odpadů

V průběhu roku 2018 dojde ke změně při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Tato přeprava se bude nově ohlašovat prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – www.ispop.cz) resp. přes SEPNO (Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů), který bude jeho součástí. Přihlašovat do SEPNO se bude pod stejnými přístupovými údaji jako do systému ISPOP.

1. února 2018 bude systém zpřístupněn uživatelům s tím, že ostrý provoz nastane až 2. května 2018. V minulém roce byl spuštěn informační webový portál SEPNO – www.sepno.cz, na kterém se dají získat informace o tomto systému včetně možnosti stáhnout si uživatelskou příručku.

Proces ohlašování je uveden v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., § 40 odst. 1 až 5. Ohlásit přepravu bude nutné ještě před jejím zahájením. Ohlašovatel musí ohlášené údaje do 3 pracovních dnů od data ukončení přepravy upravit, pokud neodpovídají skutečnosti. Příjemce musí do 3 pracovních dnů od data ukončení přepravy potvrdit přijetí nebezpečných odpadů.

Povinnost ohlásit každou přepravu nebezpečného odpadu před jejím zahájením má přednostně odesílatel odpadu, ale zákon připouští přesunutí této povinnosti na příjemce odpadu. Odesílatelům se doporučuje přenesení této povinnosti smluvně ošetřit. Pokud ohlášení přepravy nebezpečného odpadu bude za odesílatele provádět příjemce odpadu, odesílatel vždy uvidí tuto přepravu v systému SEPNO. Je to dáno tím, že uživatel má přístupný každý záznam o přepravě, ve kterém figuruje jako odesílatel nebo příjemce odpadu.

Kromě ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v systému SEPNO platí ještě povinnost „uchovávat doklady souvisejí s přepravou po dobu 3 let“ i povinnost „vést evidenci“. Potřebné dokumenty lze ze systému SEPNO stáhnout nebo vytisknout.

Publikováno 24. 01. 18 v kategorii Zpravodaj |

Starší příspěvky:
Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017

Nejpozději do 15. února 2018 musí každá firma, která v roce 2017 vyprodukovala více jak 100 tun ostatního odpadu nebo...

Papír v lese a láhev v příkopu: Víte, jak dlouho se rozkládají odpady?

Procházíte se lesem a kroutíte hlavou, jak je možné, že skoro uprostřed divočiny najdete plechovku od energetického nápoje a na...

Po oceánech plavou ostrovy z odpadků. Co se zamořenou vodou?

Na mořích a oceánech plavou v některých oblastech celé kolonie odpadků. Voda je vyplavuje u pobřeží nebo se shlukují do samostatných...

Popelnici vám vysype robot. I taková je budoucnost sběru a recyklace odpadů

Města po celém světě se proměňují. Semafory řídí speciální čidla, aby auta projela na zelenou vlnu. V parcích přibývají lavičky, kde...

Kde si v Praze nakoupíte potraviny bez obalů?

Plastové sáčky od ovoce, obaly od mycích prostředků, rýže nebo čočky, se staly běžnou součástí našich životů. Přesto nemusíte vynášet...

Zavřít