Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

5 hlavních změn, které přinese nový zákon o odpadu

Nový zákon o odpadech přináší změny v nakládání s odpady. Dotknou se občanů, firem i obcí. Současná podoba legislativy se formovala dlouho a má stále řadu kritiků, nejen kvůli skládkovacímu poplatku, který zavádí. Jaké další změny nás čekají? Na co se připravit?

Příprava na zákaz skládkování

Podle ministerstva životního prostředí, které zákon připravovalo, je jedním z jeho cílů připravit stát do roku 2024 na zákaz skládkování vybraných odpadů. Novela zákona počítá s postupným navyšováním poplatku za odvoz odpadu na skládku. Platit by měly obce i firmy. Pokud by se poplatky zvedly, mohly by obce začít vybírat více za popelnice, zejména tam, kde se málo třídí. Zákon by se tak měl dotknout hlavně těch, co do směsného odpadu vyhazují vše.

Z odpadového oběhové hospodářství

Zákon přináší i sjednocení definic o shromažďování nebo skladování odpadů, což je důležité pro přechod z odpadového na oběhové hospodářství. Mělo by se mnohem více recyklovat a odpady znovu využívat. Vše by mělo dospět do fáze, kdy odpady, vznikající například ve výrobě, se do režimu odpadů vůbec nedostanou.

Zařízení, která nakládají s odpady

Mnohé se změní i pro zařízení, která s odpady nakládají. Zákon například upřesňuje povolení potřebná pro provoz takových zařízení. Sběrny tak budou muset procházet revizí a každých pět let znovu žádat o povolení provozu na příslušném krajském úřadě. Současně se obec, na jejímž katastrálním území takové zařízení je, stane součástí správního řízení o udělení provozu. Důvod je prozaický – obecní úřady mají dostat možnost vyjádřit se k tomu, co se na jejich území děje.

Hlášení odpadové evidence

Od krajských úřadů zatím nemusely mít povolení třeba sklárny nebo hutě, které odpad zpracovávaly jako druhotnou surovinu. Některé firmy podle novely zákona o odpadech proto získají volnější režim, nicméně budou muset svoji odpadovou evidenci hlásit na ministerstvu životního prostředí. Firmy, které s odpady nakládají, si budou muset také zajistit pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí.

Omezení výkupu kovů

Už tak omezený výkup kovů projde dalšími změnami, které se dotknou sběren. Ty by měly být podle nové legislativy vybavené kamerami a měly by záznamy uchovávat po dobu celých tří let, aby je mohly na vyžádání poskytnout ke kontrole.

Pokud se nechcete zabývat zákony o odpadech, přenechte nakládání s odpady nám. Odvoz odpadu a suti je naší každodenní rutinou.

Publikováno 01. 06. 16 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Plán odpadového hospodářství ČR: Co to je a jak ho plníme?

Odpady jsou neodmyslitelně spojené s činností lidí. Domácnosti i firmy produkují běžný komunální odpad. Zbytky vznikají i při průmyslové a stavební...

Obaly: Jak na zpětný odběr odpadu?

Bez obalů se dnes neobejde žádný výrobce nebo prodejce. Ochraňují výrobek a zajišťují jeho kvalitu až do chvíle, než se...

Elektro: Jak na zpětný odběr odpadu?

Vyhodit vysloužilé elektrozařízení jen tak do směsného odpadu je neekologické a nehospodárné. Z hlediska životního prostředí je zpracování elektrického a elektronického...

Autodíly: Jak na zpětný odběr odpadu?

Když doslouží automobil, neznamená to, že součástky z něho už není možné opětovně využít. Právě naopak. Způsob nakládání s autovraky se řídí...

5 způsobů, jak může každý přispět k ochraně životního prostředí

Pro to, aby se nám lépe dýchalo a žilo, můžeme udělat hodně. Ochrana životního prostředí není záležitostí legislativy a nařízení,...

Zavřít