Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Co je to ekolabeling?

Ekolabeling je termín, který sice může znít záhadně, ve skutečnosti se však jedná o „ekoznačení“. Jde tedy o informaci pro spotřebitele, jenž se může lépe orientovat v tom, jaké výrobky a služby jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Šetrnost k životnímu prostředí

Otázka stavu životního prostředí začala být řešena na přelomu 60. a 70. let 20. století, přičemž výraznou roli sehrála kniha americké bioložky a spisovatelky Rachel Carsonové s názvem Tiché jaro. I když se tehdy jednalo o země mimo komunistický blok, v poslední době narůstá zájem široké veřejnosti o ekologické otázky rovněž u nás. Zvyšuje se tak zájem o produkty, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, a to mnohdy i přes vyšší pořizovací ceny. Nejrůznějších výrobků či služeb je dnes ovšem na trhu obrovské množství, a tak je pro běžného spotřebitele velmi těžké posoudit, zda jsou skutečně ekologicky šetrné. Také proto existuje tzv. ekolabeling neboli ekoznačení, jehož počátky sahají do roku 1978, kdy jej zavedla tehdejší NSR (ekoznačka Modrý anděl).

Ekolabeling pomáhá spotřebitelům i výrobcům

Ekolabeling je označení výrobků anebo služeb, jež jsou šetrnější k životnímu prostředí, a to při srovnání s jinými produkty z téže oblasti. V podstatě tedy pomáhá koncovým spotřebitelům, kteří žádají právě takové zboží, v lepší orientaci. Ekoznačení je nicméně důležité i z hlediska samotných výrobců. Vzhledem k rostoucí poptávce po ekologicky šetrných výrobcích (viz výše), totiž ekolabeling slouží jednotlivým firmám jako určitý druh reklamy, neboť zvyšuje zájem o jejich produkty a navíc pozitivně profiluje samotnou značku.

Ekolabeling je v každém případě dobrovolný, tedy právně nevynutitelný. Celý proces by nicméně pozbýval smyslu, kdyby si výrobci mohli dát takové označení na své produkty sami. Součástí ekolabelingu je tedy systém certifikace, na kterém se podílejí nezávislé subjekty, jež podle jasně daných kritérií rozhodují o udělení, nebo naopak neudělení příslušného certifikátu. Ten je přitom poskytován pouze na omezenou dobu a navíc mohou být výrobky a služby kontrolovány i nadále. Ekolabeling má proto vysokou vypovídající hodnotu.

Jaké značky tedy existují v České republice? Jde např. o ekoznačku „Ekologicky šetrný výrobek“, jejímž vlastníkem je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) a udělování řídí Agentura pro ekologicky šetrné výrobky. Prohlédnout si můžete aktuální seznam označených výrobků a služeb. Dále lze narazit na označení „Produkt ekologického zemědělství“, jež získávají zemědělci od společnosti KEZ (Kontrola ekologického zemědělství). Garantem obou těchto ekoznačení je Ministerstvo životního prostředí.

Štítky: ,
Publikováno 24. 11. 15 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Nebezpečné látky obsažené v plastech

Plastové výrobky byly kdysi velmi obdivované a žádané, nicméně v posledních letech se stále více ukazuje, že používání plastů má mnohá...

Kam s odpadem při údržbě veřejné zeleně?

Veřejná zeleň patří mezi klíčové prvky každé obce. Důležitou součástí pozornosti věnované veřejnému prostranství je tedy pravidelná péče. Při této...

Nová vyhláška ke zpětnému odběru pneumatik

Od 1. října vstoupila v platnost nová vyhláška (č. 248/2015 Sb.), která se týká zpětného odběru pneumatik. Řekněme si tedy několik...

Pálení pneumatik a související rizika

Co se starými pneumatikami? Někoho možná napadne, že nejjednodušším řešením je jejich spálení. Jenže to rozhodně nedoporučujeme. Při tomto procesu...

Třídění odpadů hrou aneb naučte své děti třídit odpad

Třídění odpadů je důležitou součástí současného světa, neboť jeho produkce je obrovská. Klíčové tedy je, aby  se tuto aktivitu naučily...

Zavřít