Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Směsný odpad: víte o něm vše důležité?

Každý Čech vyprodukuje každoročně velké množství směsného odpadu. V této oblasti se sice může zdát vše jasné, přesto neuškodí, pokud si alespoň ve zkratce připomeneme některé základní informace, které se jí týkají.

Co je směsný odpad a kam patří?

Směsný odpad je takový odpad, který vám zůstane po vytřídění recyklovatelných, nebezpečných a objemných odpadů a také výrobků podléhajících zpětnému odběru. Jedná se tedy o materiály, jež zbydou po oddělení využitelných a nebezpečných částí, proto se jim někdy také říká „zbytkový“ odpad. Aktuálně přitom tvoří cca 60 % celkového objemu komunálního odpadu, přičemž samozřejmě patří do běžných popelnic či kontejnerů a následně končí na skládkách či ve spalovnách.

Každý vlastník objektu či provozovny musí zároveň zajistit, aby nádoby na směsný odpad měly objem, jenž bude postačovat všem dotyčným osobám. Rovněž v domácnosti při nákupu koše či jiné nádoby dbejte na to, aby měly dostatečný objem. Ještě dodejme, že svoz a likvidaci směsného odpadu mají na starosti konkrétní svozové firmy. Pokud dojde k poškození či ztrátě nádoby, taková společnost musí zajistit novou.

Pochopitelně je enormně důležité, abyste do příslušné popelnice či kontejneru vhazovali jen to, co tam skutečně patří. V opačném případě nejenže skončí na skládce či ve spalovně materiály, které tam nemají co dělat, ale pokud pracovníci svozových firem zjistí, že je v nádobě odpad, jenž tam být nemá, nemusí být obsah vůbec vyvezen.

U popelnic a kontejnerů navíc určitě nenechávejte žádné objemnější či nebezpečné odpady, což se někdy stává. Ty totiž patří do sběrného dvora. U těchto nádob tedy rozhodně nemají co dělat, ba co víc, vlastně se tak dopouštíte neoprávněného založení skládky a odkládání odpadů mimo vyhrazená místa, a to je pochopitelně z hlediska zákona přestupkem (předpis č. 200/1990 Sb., § 47). Fyzická osoba za to může dostat pokutu až 50 tisíc Kč!

Jak to bude se směsným odpadem v budoucnosti?

Jak už jsme zmínili, směsný odpad končí na skládkách či ve spalovnách odpadu. To by nicméně v budoucnu mohla změnit nová odpadová legislativa, kterou vypracovalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Podle ní by v České republice mělo v roce 2023 dojít k zákazu skládkování směsného odpadu. Uvidíme tedy, jaké bude nakládání se směsným odpadem v budoucnosti. Aktuálně nicméně platí to, co je uvedeno výše.

Štítky: ,
Publikováno 17. 12. 14 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Jak vyzrát na podzimní úklid na zahradě?

Podzim je obdobím, ve kterém dochází v přírodě k mnoha změnám. Pokud chcete i v této době udržet svou zahradu v co nejlepším stavu,...

Co jsou schopni lidé odtáhnout a zanechat v lese?

Ačkoli jsou tzv. přirozené lesy spíše vzácností, neboť většina takových porostů je ovlivňována činností člověka, stále se jedná o jednu...

Jak evidovat odpad?

Vedení evidence odpadů je zákonnou povinností každého původce odpadů, jakož i oprávněné osoby nakládající s odpady. Sháníte-li aktuálně podrobnosti právě o...

Jak třídit sklo – několik rad a tipů

Sklo patří v lidském světě k nejpoužívanějším materiálům. To mimo jiné znamená, že je třeba ho náležitě třídit, aby se nemusely vyrábět...

Černé skládky a jejich likvidace

Černé skládky jako nelegální úložiště odpadů sice již nejsou tak ožehavým problémem jako dříve, nicméně se s nimi lze stále setkat....

Zavřít