Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Výhřevnost odpadu: Co to vlastně je?

Odpad je cenná surovina. Na skládkách končí stále menší objem odpadu s tím, jak se rozvíjí spalovny. Běžný komunální odpad je zužitkováván v klasických spalovnách, zatímco bioodpad slouží pro výrobu elektřiny a plynu v bioplynových stanicích. Vyplatí se to? Jaká je výhřevnost odpadu a co to vlastně je?

Směsný komunální odpad tvoří v České republice asi 60 procent veškerého odpadu. Protože už ho není možné dále třídit a recyklovat, bývá využíván ve spalovnách, kde z něho lze vyrobit elektrickou energii nebo teplo.

Co je to výhřevnost odpadu?

Výhřevnost směsného komunálního odpadu závisí na celé řadě parametrů, především na jeho složení. Obecně se výhřevnost směsného odpadu pohybuje kolem 7 až 15 MJ/kg. Jen pro srovnání, například palivové dřevo má výhřevnost asi 15 MJ/kg, zatímco hnědé uhlí asi 17 MJ/kg.

Výhřevnost odpadu vlastně ukazuje, jak moc je jeho spalování efektivní. Výše uvedené porovnání naznačuje, že ve srovnání s konvenčními palivy na tom komunální odpad není zase tak závratně. Na druhou stranu, pokud by nebyl spálen, skončil by bez dalšího účelu na skládkách.

Optimální výhřevnost odpadu

novelou zákona o odpadech se v odborných kruzích diskutuje klíčový pojem, a tím je právě výhřevnost odpadu. Touto problematikou se zabývalo i ČVUT, které k výhřevnosti odpadu vydalo odborný posudek. Podle odborníků z univerzity není úplně snadné definovat funkční hodnotu komunálního odpadu a jeho výhřevnost.

Státy Evropské unie přitom aktuálně hledají optimální výhřevnost komunálního odpadu. Hodnoty se liší napříč různými zeměmi, například v legislativě Finska a Německa je výhřevnost odpadu udávána od 6 MJ/kg, v případě Itálie je to 13 MJ/kg. Co se týká České republiky, legislativa pracuje s hodnotou 8 MJ/kg, nicméně ministerstvo životního prostředí s ohledem na připomínky některých subjektů uvažuje o snížení této hodnoty o 50 procent, tedy na 4 MJ/kg.

Co ovlivňuje výhřevnost odpadu

Rozdíly ve výhřevnosti jsou ponejvíce způsobené složením odpadu. Záleží na chemické skladbě i na obsahu vody. Zdá se přitom, že česká legislativa nařízení Evropské unie ještě zpřísní, protože ministerstvo životního prostředí navrhuje pro výhřevnost odpadu v sušině (tedy už bez vody) hodnotu 6,5 MJ/kg.

Štítky: , , ,
Publikováno 12. 07. 16 v kategorii Odpady |

Starší příspěvky:
Bioodpad: 5 věcí, které jste o jeho třídění možná nevěděli

Zbytky z kuchyně, posekaná tráva nebo třeba shrabané listí – to vše se schová do tajemného slůvka bioodpad. Když v koutě vaší...

Třídění odpadu: Kam patří plechovky a víčka od jogurtů?

Kelímek od jogurtu míří do plastového odpadu, to je zřejmé, ale kam vyhodit víčko? Nebo třeba hliníkový alobal od čokolády?...

Upcyklace, downcyklace, recyklace. Znáte rozdíl?

Ještě než vyhodíte další kus papíru, chleba, kovu, skla nebo plastu do popelnice, zamyslete se. Bude pro odpad lepší recyklace,...

Proč patří baterie a akumulátory do nebezpečného odpadu?

Vybité akumulátory nebo baterie shromažďujete v zásuvce, v garáži nebo ve sklepě, aby vás jednou za čas donutily udělat pořádek. Vyhodit je...

Bojujeme s odpadem. Kdo patří do naší flotily?

Letní měsíce přejí vyklízení, čištění, pořádku. Pouštíte se doma, ve firmě, na chatě nebo na chalupě do velkého úklidu a...

Zavřít