Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Co znamená značka “Zelený bod” od EKO-KOM?

Třídění odpadu doprovázejí různé značky, loga a ikony na obalech. Jednou ze značek je i Zelený bod, který spotřebitele informuje o tom, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizace, jež zajišťuje zpětný odběr a využití obalového materiálu. V ceně výrobku jsou tak zahrnuty i náklady spojené s obalovým odpadem. Co to ale znamená v praxi?

 

Světle zelená a tmavě zelená šipka se propojují a vytvářejí kruh. Tak vypadá ochranná značka, které se říká Zelený bod. Nositelem práv spojených s touto značkou je v České republice společnost EKO-KOM, a proto ji mohou používat pouze firmy, jež mají se společností EKO-KOM uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění.

Právě na základě této smlouvy mohou firmy na obalu svého výrobku používat ochrannou známku Zelený bod. Označení obalu touto značkou znamená, že za obal byl už uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu. A to má samozřejmě ekologické dopady. Systémy zpětného odběru a využití odpadů z obalů fungují i v ostatních členských státech Evropské unie a řídí se Směrnicí 94/62/EHS o obalech a obalových materiálech.

Značka Zelený bod a podnikatelé

Pokud firma prodává balené zboží ve státech Evropské unie, má povinnost zajistit jejich zpětný odběr i využití odpadů z obalů. Proto je pro výrobce důležité ověřit si, zda prodejce jejich zboží má smlouvu se systémem Zeleného bodu v konkrétní zemi. V České republice zajišťuje certifikaci Zeleným bodem právě společnost EKO-KOM.

Logo Zeleného bodu na obalu je možné použít s i bez nápisu „Zelený bod“. Na obalech nemusí být značka vytištěná v barvě, ale obrázek může být i černobílý nebo jinak barevný. Platí ale, že Zelený bod nesmí být spojován s vlastnostmi obalu a jejich dopadem na životní prostředí. Důležité je podotknout, že zapojení do systému Zelený bod je v České republice dobrovolné. Subjekty, které se do systému zapojí, nemají povinnost logo na své obaly tisknout.

Štítky: ,
Publikováno 12. 04. 16 v kategorii Třídění odpadu |

Starší příspěvky:
Kafilérie. Co to vlastně je?

Odpady, to nejsou jen papíry, plasty nebo obaly. Ale také zkažené maso, uhynulá zvířata nebo části poražených zvířat z jatek,...

Kutilská sezóna začala!

S nástupem jara začíná kutilská sezóna. Ať už plánujete drobnou nebo rozsáhlejší rekonstrukci, pouštíte se do stavby nebo upravujete zahradu, budete...

Nejslavnější česká Halda Ema: Vyjdete si na výšlap?

S jarem se probouzí vášeň cestovat a poznávat. Příroda je v rozkvětu a výšlap na kopec pořádně protáhne tělo. Když zatoužíte po...

Hnědé kontejnery: Co patří a nepatří do bioodpadu?

Do žlutého plasty, do modrého papír, do zeleného sklo… Vždyť už to znáte skoro nazpaměť. Relativní novinkou jsou ale hnědé...

Co vzniká recyklací plastu, papíru nebo kovů? Má smysl třídit odpad?

Každý den skončí v barevných kontejnerech kilogramy tříděného odpadu. Co se s nimi děje, když je seberou popelářské vozy? Putují na linky,...

Zavřít