Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Skládky: Vše na jedné hromadě? Jak se rozděluje odpad při návozu na skládku?

Představujete si skládku odpadu jako jeden velký chaos odpadků, kde se mísí papír s kuchyňskými zbytky a zrezivělé konzervy s něčím, co vzdáleně připomíná staré linoleum? Ano, třídit by se mělo. Přesto ale končí na skládkách stále velké množství odpadu, který by bylo možné recyklovat. A co se děje s odpadem tam? Je vše na jedné hromadě?

Skládka

Některé sběrné dvory jsou určené pro příjem různých druhů odpadů. Jsou to třeba skupiny O (ostatní odpady) nebo skupiny N (nebezpečné odpady). Vše probíhá na základě platné legislativy, která říká, že nebezpečný odpad se nesmí mísit s ostatním odpadem, takže jednotlivé složky nebezpečných odpadů nelze ukládat do kontejnerů s ostatním odpadem. Odpady do podobných specializovaných dvorů a skládek mohou přivážet jak firmy, tak živnostníci i občané.

Kvalitně vybavené sběrné dvory odpadu

Pravdou je, že není sběrný dvůr jako sběrný dvůr. Důležitá je jeho dostupnost i vybavení. Výhodou určitě je, pokud můžete na sběrném dvoru jezdit po zpevněné ploše, takže nehrozí poškození podvozku vozidla nebo pneumatik.

Příjem přivezeného odpadu na skládku usnadňují technologie, jako je například mostová váha s řízeným provozem. Zde je vozidlo zváženo, zaevidováno a po vyložení odpadu je následně vystaven lístek o váze odpadu, stejně jako potvrzení o likvidaci odpadu, pokud je vyžadováno.

Výhodou určitě je, pokud je skládka vybavena prostornou halou, kde jste při výkladu odpadu chráněni před deštěm nebo povětrnostními vlivy. V zimě, kdy se brzy smráká, zase oceníte osvětlení areálu.

Rozdělení odpadu podle zákona

Skládky a sběrné dvory musí odpad rozdělovat podle legislativy. Zákon pamatuje na tyto kategorie odpadu.

  • Odpady ze stavební činnosti – například suť, beton, sádrokarton, dřevo.
  • Odpady z vyklízení – třeba nábytek, koberce, lina atd.
  • Odpady z údržby zeleně – například větve, tráva, zemina.
  • Odpady z průmyslové výroby a – plast, dřevo, kov a jiný zbytkový materiál.
  • Nebezpečný odpad – televize, monitory, zářivky, barvy, ředidla, vyjeté oleje, plechovky od barev atd.

Odvozem odpadu a suti se zabýváme. Více informací na www.siegl.cz.

Publikováno 03. 08. 16 v kategorii Třídění odpadu |

Starší příspěvky:
Fotogalerie: Prohlédněte si vozový park SIEGL

Moderní a pravidelně obměňovaný vozový park je pro společnost SIEGL Petr s.r.o. klíčový. Firma pravidelně investuje do nových kontejnerů i...

Při čištění odpadních vod vznikají kaly. Co se s nimi děje dál?

Kaly jsou nevyhnutelným vedlejším produktem při čištění odpadních vod. Jak čištění vody probíhá? Proč a jak kaly vznikají? Co se...

Výhřevnost odpadu: Co to vlastně je?

Odpad je cenná surovina. Na skládkách končí stále menší objem odpadu s tím, jak se rozvíjí spalovny. Běžný komunální odpad je...

Bioodpad: 5 věcí, které jste o jeho třídění možná nevěděli

Zbytky z kuchyně, posekaná tráva nebo třeba shrabané listí – to vše se schová do tajemného slůvka bioodpad. Když v koutě vaší...

Třídění odpadu: Kam patří plechovky a víčka od jogurtů?

Kelímek od jogurtu míří do plastového odpadu, to je zřejmé, ale kam vyhodit víčko? Nebo třeba hliníkový alobal od čokolády?...

Zavřít